Olet täällä

Tietoa kaupungista

Maakuntauudistus- ja sote-uudistus

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu on päättynyt valtakunnallisesti 8.3.2019 ja valmistelu ajetaan alas myös Pohjanmaalla. Vaikka uudistus ei toteudu, halutaan valmistelussa saavutetuista hyvistä asioista pitää kiinni. Uudistuksessa tehty työ voidaan hyödyntää monella tavalla.
Rakennamme uutta Pohjanmaata

Lue uutinen 11.3.2019:  Yhteistyö jatkuu Pohjanmaan hyväksi

***

Maakuntauudistus on historiallisen suuri aluehallinnon uudistus. Uudistuksen lopputuloksena Suomeen muodostetaan 18 maakuntaa. Maakunta järjestää jatkossa palveluita, jotka nykyisin ovat kuntien, kuntayhtymien tai valtion järjestämiä. 

Uudistuksen tavoitteena on vähentää kansalaisten hyvinvointi- ja terveyseroja, tehdä palveluista asiakaslähtöisempiä ja säästää rahaa lisääntyvän yhteistyön ja kustannustehokkuuden myötä. Kansalaisille halutaan taata nykyistä paremmat mahdollisuudet vaikuttaa oman alueen päätöksentekoon.

Uudistuksen vaikutukset asukkaan palveluihin

Uusi maakunta järjestää jatkossa monia sellaisia palveluita ja tehtäviä, joiden takana on nyt kunta tai valtio. Maakunnan tehtäviin kuuluisi:

 • sosiaalihuolto
 • terveydenhuolto
 • pelastustoimi
 • työ- ja elinkeinopalvelut (eli kasvupalvelut)
 • ympäristöterveydenhuolto
 • aluekehittäminen
 • alueiden käytön ohjaus ja maakuntakaavoitus
 • liikennejärjestelmäsuunnittelu ja joukkoliikenteen alueellinen suunnittelu
 • maaseudun kehittäminen ja lomituspalvelut
 • maakunnallisen identiteetin ja kulttuurin edistäminen

Valinnanvapaus

Maakunnan järjestämiin palveluihin kuuluu olennaisena osana valinnanvapaus. Asukkaalla tulee olemaan nykyistä suuremmat mahdollisuudet valita palveluntarjoaja esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa.

Kuntien rooli tulevaisuudessa

Kuntien merkitys pysyy vahvana. Tulevaisuudessa pääset asukkaana yhä useammin vaikuttamaan oman kuntasi päätöksiin. Tärkeä tehtävä kuntavirastossa tulee olemaan myös kunnan elinvoiman varmistaminen. Kunnan tehtäviin kuuluisi:

 • osaaminen ja sivistys
 • terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
 • liikunta, kulttuuri ja vapaa-aika
 • nuorisotoimi
 • paikallinen elinkeinopolitiikka
 • maankäyttö ja rakentaminen
 • paikallinen osallistaminen

Uudistuksen valmistelu Pohjanmaalla

Pohjanmaan kunnat, kuntayhtymät ja muut alueelliset toimijat ovat mukana uuden maakunnan suunnittelussa. Suunnittelun johtotähtenä ovat asukkaan kannalta tarkoituksenmukaiset palvelut. Palveluita ei siirretä uuteen maakuntaan sellaisenaan, vaan kokonaisuus ja yhteistyö suunnitellaan asukkaan etu edellä. Asukkaan mielipide palveluita suunnitellessa on tärkeä.

Keväällä 2017 Pohjanmaalla valmistuivat esiselvitykset maakunnalle siirtyvistä tehtävistä. Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien selvityksen teki 11 työryhmää ja maakunnan muiden tehtävien selvitykset seitsemän teemaryhmää. Touko-kesäkuussa 2017 vastuu valmistelusta siirrettiin väliaikaiselle valmistelutoimielimelle. 

Voit vaikuttaa

Maakuntavaaleissa sinä pääset äänestämään omaa ehdokastasi maakuntavaltuustoon. Maakuntavaaleissa äänestetään kuntarajojen yli. Äänesi on tärkeä, muista vaikuttaa!

Maakuntauudistuksen valmisteluun voit vaikuttaa

 • Maakuntavaaleissa
 • Osallistumalla oman kuntasi vaikuttamiskanavien kautta
 • Osallistumalla keskusteluun sosiaalisessa mediassa asiatunnisteilla #sinunpohjanmaasi
  Valtakunnallisesti käytetään asiatunnisteita #sote ja #maakuntauudistus

Lue lisää:
Maakuntauudistus Pohjanmaalla: www.sinunpohjanmaasi.fi
Maakuntauudistus valtakunnallisesti: www.alueuudistus.fi