Olet täällä

Tietoa kaupungista

Midway Alignment of the Bothnian Corridor - Kvarken Multimodal Link

Kansainvälisen Midway Alignment of the Bothnian Corridor - Kvarken Multimodal Link hankkeen tavoitteena on parantaa Merenkurkun kuljetusreittiä

Kansainvälisen Midway Alignment of the Bothnian Corridor - Kvarken Multimodal Link hankkeen tavoitteena on parantaa Merenkurkun kuljetusreittiä siten, että se täyttää kansalliset ja kansainväliset vaatimukset, jotka sekä ympäristön että talouden kannalta kestävälle kuljetusjärjestelmälle on asetettu. Tavoitteena on myös lisätä multimodaalisuutta ja varmistaa liikenteen turvallisuus ja jatkuvuus. Hanke kattaa sekä rahti- että matkustajakuljetukset. Hankkeesta vastaavat Uumajan ja Vaasan kaupungit.

Kehitystyön tavoitteena on:

-kehittää ja konseptoida uusi laiva Merenkurkun liikenteeseen
-sataman ja logistiikkajärjestelmän ympäristöllisen ja taloudellisen tehokkuuden parantaminen
-koko seudunvetovoimaisuuden parantaminen
-liikenteen jatkuvuuden varmistaminen pitkälle tulevaisuuteen 
-innovatiivisten teknologioiden ja ratkaisujen hyödyntäminen sekä parhaiden käytäntöjen tiedottaminen koko Euroopan Unionin alueelle

Lue lisää...