Olet täällä

Tietoa kaupungista

Museotoimi

Museoiden tehtävä on ylläpitää ja vahvistaa väestön ymmärrystä kulttuuristaan ja ympäristöstään. Museoiden tulee edistää kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevan tiedon saatavuutta tallentamalla ja säilyttämällä aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä tuleville sukupolville ja harjoittamalla siihen liittyvää tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- ja julkaisutoimintaa.

Vaasan kaupungin museotoimen alaisuuteen kuuluvat Kuntsin modernin taiteen museo, Nelin-Cronströmin taidekoti, Pohjanmaan museo, Tikanojan taidekoti, Vaasan taidehalli sekä Vanhan Vaasan museo. Museot toimivat yhteisessä organisaatiossa.

Pohjanmaan museo on Vaasan kaupungin kulttuurihistoriallinen museo, taidemuseo ja luonnontieteellinen museo. Lisäksi museo toimii Pohjanmaan alueen maakuntamuseona sekä aluetaidemuseona. Museon yhteydessä toimii Terranova – Merenkurkun luontokeskus.

Tikanojan taidekoti on taidemuseo, jonka toiminta painottuu vaihtuviin näyttelyihin ja Frithjof Tikanojan lahjoituskokoelman esittelyyn. Kuntsin modernin taiteen museo esittelee talletuskokoelmiensa – Kuntsin kokoelma sekä Swanljungin kokoelma – ohella näyttelyissään nyky- ja modernia taidetta.

kuntsipoikatyttomuseonettiml.jpg