Olet täällä

Koe Vaasa

Mustikkamaa

Mustikkamaa

Karttapalveluun 

luontovaasa_retkeily_luonto_mustikkamaa1_lp_mustikkamaa_lehtimetsa_jn.jpg
Lehtimetsä Mustikkamaalla. Kuva Jan Nyman.

 

Vaasan Mustikkamaa sijaitsee kaupungin itäpuolella noin 5 kilometrin etäisyydellä keskustasta. Mustikkamaa rajautuu Itämelaniemen asuinalueeseen ja rautatiehen. Mustikkamaa sijoittuu Suvilahden-Purolan moreeniselänteelle. Pinta-alaltaan Mustikkamaa on noin 42 hehtaaria. Alueen metsätyypit vaihtelevat lehdoista kuivahkoihin kankaisiin. Nimensä mukaan Mustikkamaalla voi poimia mustikoita ja myös suolaheinää kasvaa alueella. Mustikkamaalla on tiheä polkuverkosto, jota pitkin alueeseen pääsee helposti tutustumaan.

Lintulajistoon kuuluvat tavanomaiset metsälinnut kuten peippo, punarinta ja pajulintu. Mustikkamaan erikoisuus on viime vuosina ollut sirittäjä, jonka pesimätiheys alueella on ollut Vaasassa todetuista suurin. Touko-kesäkuussa laulavia sirittäjiä voi Mustikkamaalla havaita yhden retken aikana jopa 10 yksilöä. Muista lehtimetsien lajeista alueella pesivät mm. pikkutikka, satakieli, kultarinta, lehtokerttu ja mustapääkerttu.

Mustikkamaalle kannattaa mennä linturetkellä huhtikuun-heinäkuun välisenä aikana. Innokkaimmin laululinnut ovat äänessä varhain aamulla viiden ja yhdeksän välillä. Retkiaamun sää vaikuttaa lauluaktiivisuuteen. Aurinkoisena ja lämpimänä aamuna laulu alkaa varhain ja on voimakkainta, sateinen sää vähentää lauluaktiivisuutta.


 

luontovaasa_retkeily_luonto_mustikkamaa2_lp_mustikkamaa_kangasmetsa_jn.jpg
Kangasmetsä. Kuva Jan Nyman.