Olet täällä

Koe Vaasa

Neva

Neva
luontovaasa_luonto_luontotyypit_neva_jn_2008.jpg
Avoimet nevat lisäävät maiseman monimuotoisuutta. Kuva: Jan Nyman

 

Neva on eräänlainen kosteikko ja ne ovat useimmiten puuttomia. Pieniä mäntyjä tai lehtipuita voi kasvaa nevoilla, mutta ne ovat usein pieniä ja kitukasvuisia. Sen sijaan kasvillisuudessa vallitsevat rahkasammalet ja erilaiset saralajit, karpalo, suokukka ja kurjenjalka. Eräs lintu, joka viihtyy avoimilla nevoilla, on liro, joka nokkii hyönteisiä maasta.

Vedenkorkeus vaihtelee erilaisilla nevoilla ja vuodenaikaiset vaihtelut ovat myös suuria. Neva saa alkuunsa niin, että korpi tai räme tulee niin vetiseksi että puut kuolevat, tai että järvi kasvaa umpeen

rahkasammalista. Maankohoaminen myötävaikuttaa, että uusia nevoja syntyy vanhoihin merenlahtiin, mutta tämä prosessi on hidasta. Kuten toisillakin kosteikoilla, on suuri osa nevoista ojitettu, jotta ne voisiat tulla viljelysmaaksi tai metsämaaksi. Ojitettua suota voidaan myös käyttää turvetuotantoon.

Vaasassa nevat ovat suhteellisen epätavallisia, mutta Haukineva (Holmsslätorna) Gerbyssä on iso neva ja Sundomin saaristossa esiintyy myös nevoja. On helpompi liikkua nevoilla syksyllä, kun silloin vedenkorkeus on alempi kuin keväällä.