Olet täällä

Koe Vaasa

Niittykirvinen

Niittykirvinen

Anthus pratensis

luontovaasa_niittykirvinen_4_angspiplarka_meadow_pipit_jn.jpg
Niittykirvinen on avomaiden pesimälintu. Kuva Jan Nyman.


 

Yleistä. Niittykirvinen on yleinen pesimälintu Suomessa. Laji on erityisen runsas Pohjois-Suomessa, jossa se pesii soilla ja muilla avomailla. Niittykirvinen on muuttolintu, joka saapuu maahamme huhtikuussa. Tällöin se on tavallinen näky pelloilla, niityillä ja joutomailla, kun niittykirviset pysähtyvät lepäämään ja ruokailemaan muuttomatkallaan. Niittykirvinen on luokiteltu Suomen uhanalaisluokituksessa silmälläpidettäväksi lajiksi.

  • Pituus noin 14 cm
  • Pesä maassa kasvillisuuden suojassa
  • Muuttaa talveksi Keski- ja Etelä-Eurooppaan
  • Ravintona pääasiassa hyönteiset, syö myös siemeniä

 

Elinympäristö. Niittykirvinen viihtyy pelloilla, niityillä, soilla ja hakkuuaukioilla. Saaristossa niittykirviset pesivät rantaniityillä.

Esiintyminen Vaasassa. Niittykirvinen pesii Vaasassa pääosin kaupungin eteläpuolella sijaitsevilla laajoilla peltoaukeilla Lentokentän läheisyydessä ja Söderfjärdenillä. Saaristossa niittykirvinen pesii Torgrundissa.

luontovaasa_niittykirvinen_angspiplarka_meadow_pipit.jpg
luontovaasa_pesimaindeksi_legenda.jpg