Olet täällä

Tietoa kaupungista

Kaupungin strategia

Vaasan kaupungin strategiatyö luo yhdessä päättäjien ja eri hallintokuntien kanssa yhdenmukaiset linjaukset kaupunkilaisten hyvinvointiin. Strategiassa nimetään keinot erilaisten palveluiden toteutumiselle. Kaupunginvaltuusto hyväksyy strategian vuosittain.

Vaasan kaupungin strategia vuosille 2018-2021 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 13.11.2017. Valtuusto myös seuraa strategian toteutumista säännöllisesti.

Vaasan kaupungin strategia 2018-2021

Vaasan kaupungin visio: ”Pohjolan energiapääkaupunki – virtaa hyvään elämään”

Visio rakentuu viidelle paikalliselle vahvuudelle, jotka ovat energisyys, nopealiikkeisyys, historia, hyvinvointi ja kansainvälisyys. Näiden vahvuuksien pohjalta kaupunki on strategiassaan antanut joukon asiakasarvolupauksia. Nämä arvolupaukset ohjaavat vision ja strategialauseiden kanssa myös hallintokuntien strategiatyötä ja toimintaa. Strategiatyö onkin pohjimmiltaan jatkuvaa suunnittelua, päivittämistä, koordinoimista ja tulevaisuuden ennakointia strategisesta näkökulmasta kaupunkilaisten hyväksi.

strategiapuu.jpg

Ladattava versio

Perehdyttyäsi linkin takaa löytyvään kaupunkistrategiaan, voit tämän kuvan avulla tarkastella kaupungin erilaisia ohjelmia, jotka perustuvat osaltaan voimassa olevaan kaupunkistrategiaan.