Olet täällä

Tietoa kaupungista

Kaupunginhallituksen päätökset Stadsstyrelsens beslut

Kaupunginhallituksen viimeisimmän kokouksen päätökset päivittyvät tälle sivulle heti kokouksen jälkeen. Besluten från stadsstyrelsens senaste möte uppdateras på den här sidan genast efter mötet.

Kaupunginhallituksen päätökset 28.1.2019 / Anna-Maija Iitola
Stadsstyrelsens beslut 28.1.2019 / Anna-Maija IItola

§ 19 Taiteen perusopetuksen yksikköhinta ja valtionosuuden laskennallisena perusteena käytettävät opetustunnit vuonna 2019
Hyväksyttiin

§ 20 Liikuntatoiminnan ja nuorisotyön yksikköhinnat vuonna 2019
Hyväksyttiin

§ 21 Nimeämispyyntö edustajaksi Etnisten suhteiden neuvottelukunnan varsinaiseksi jäseneksi vuodelle 2019
Valittiin Ramieza Mahdi

§ 22 Vaasan vammaispoliittinen ohjelma 2014-2017, seurantaraportti ja loppuraportti
Hyväksyttiin ja viedään valtuustolle tiedoksi

§ 23 Anomus lainatakauksen myöntämiseksi Futura III-rakennuksen lainojen vakuudeksi, KOy Vaasan Yrittäjänkatu 17 Fab
Hyväksyttiin valtuustolle

§ 24 Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 28.1.2019
Hyväksyttiin

§ 25 Tiedotusasiat, kaupunginjohtaja 28.1.2019
Hyväksyttiin

§ 26 IB-opetusta koskeva sopimus
Hyväksyttiin

§ 27 SM-viikon järjestäminen
Hyväksyttiin ja mikäli Vaasa saa kisat, palataan yksityiskohtiin tarkemmin

§ 28 Kiusaamisen ehkäiseminen ja työrauhan edistäminen Vaasan kaupungin varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa sekä toisella asteella, valtuustoaloite Ivanka Capova (VIHR)
Hyväksyttiin valtuustolle ja lisättiin, että nuorisovaltuusto osallistetaan jatkossakin kiusaamisen ehkäisemistyöhön

§ 29 tiedotusasiat, sivistystoimen johtaja 28.1.2019
Hyväksyttiin

§ 30 Sisäsataman ranta-alueen laatukilpailu
Hyväksyttiin

§ 31 Wasa Station-hanke
Hyväksyttiin valtuustolle.

§ 32 Aiesopimus, Vaasan Toripysäköinti Oy
Hyväksyttiin

§ 33 Maanvuokrasopimukseen liittyvä lunnasvaatimus, Bostads Ab Ansasgatan 3 Asunto Oy
Uusi päätös: Kaupunginhallitus hyväksyy osaltaan kaupungin Pohjanmaan käräjäoikeudelle asiassa antaman vastineen ja merkitsee asian tilanteen muutoin tiedoksi. Lisäksi kaupunginhallitus antaa kaupungin suostumuksen asiassa mahdollisesti järjestettävään tuomioistuinsovitteluun

§ 34 Tontin varaus Vaskiluodosta, Kilkanen Oy ja Uwira Oy sekä Yrjö Halmesmäki Oy
Hyväksyttiin.

§ 35 Maanvuokrasopimuksen ennenaikainen päättäminen, Oy Arkmedia Ab ja Oy Guten-Special Ab
Hyväksyttiin

§ 36 Tontin 905-40-661-1 varauksen jatkaminen, Wasa Group Oy
Hyväksyttiin

§ 37 Tonttien 40-66-1 ja 40-67-1 hinnoittelu luovutusta varten
Hyväksyttiin

§ 38 Vaasan kaupunkiseudun joukkoliikenteen kehittämisohjelma 2021-2030
Palautettiin

 

Kaupunginhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat voi lukea täältä. 

Stadstyrelsens föredragningslistor och protokoll finns här.