Olet täällä

Tietoa kaupungista

Kaupunginhallituksen päätökset Stadsstyrelsens beslut

Kaupunginhallituksen viimeisimmän kokouksen päätökset päivittyvät tälle sivulle heti kokouksen jälkeen. Besluten från stadsstyrelsens senaste möte uppdateras på den här sidan genast efter mötet.

Kaupunginhallituksen päätökset 19.11.2018 / Anna-Maija Iitola
Stadsstyrelsens beslut 19.11.2018 / Anna-Maija IItola

§ 298 Kaupunginvaltuuston 12.11.2018 päätösten toimeenpanot
Hyväksyttiin

§ 299 Vuoden 2018 talouden ja toiminnan seuranta
Hyväksyttiin

§ 300 Talousarvion noudattamisohjeet vuodelle 2019
Hyväksyttiin

§ 301 Vaasan talotoimen korjausvelkaindeksi 2017 ja PTS 2018-2032
Merkittiin tiedoksi

§ 302 Asunto-osakkeiden siirto Pikipruukille
Hyväksyttiin valtuustolle

§ 303 Asunto Oy Teeriniemenkatu 8:n myynti
Hyväksyttiin

§ 304 Vaasa Parks Oy Ab:n osakkeiden osto
Hyväksyttiin

§ 305 Lisämäärärahaesitys KELA:LLE maksettavasta työmarkkinatuen kunta-osuudesta
Hyväksyttiin valtuustolle

§ 306 Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur kuntayhtymäkokous 22.11.2018
Nimettiin edustajat: Lars-Erik Wägar, Christina Knookala, Mikael Frejman, Thomas Öhman

§ 307 Kvarken Link Oy perustaminen
Hyväksyttiin valtuustolle

§ 308 Valmistautuminen liikelaitoksen yhtiöittämiseen
Hyväksyttiin valtuustolle

§ 309 Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 19.11.2018
Hyväksyttiin

§ 310 Tiedotusasiat, kaupunginjohtaja 19.11.2018
Hyväksyttiin

§ 311 Merenkurkun laivaliikenne
Hyväksyttiin valtuustolle

§ 312 Nuorisovaltuuston vaali 2019-2020
Hyväksyttiin

§ 313 Soveltuvan liikunnan toimintaedellytykset tulee turvata, vammaisneuvoston esitys
Hyväksyttiin valtuustolle

§ 314 Tiedotusasiat, sivistystoimen johtaja 19.11.2018
Hyväksyttiin

§ 315 Korttelin 25-92 tonttien hinnoittelu luovutusta varten
Hyväksyttiin
 

Kaupunginhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat voi lukea täältä. 

Stadstyrelsens föredragningslistor och protokoll finns här.