Olet täällä

Tietoa kaupungista

Koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

Koulutuslautakunnalla on suomen- ja ruotsinkieliset jaostot, jotka 1) päättävät koulutuksen järjestäjän tehtäviksi säädetyistä asioista, ellei tehtävää ole säädetty tai määrätty muulle viranomaiselle 2) lukioiden asioista jaostot päättävät oman kieliryhmänsä osalta koulutuksen järjestäjän tehtäviksi säädetyistä asioista, ellei tehtävää ole säädetty tai määrätty muulle viranomaiselle. Jaostot käyttävät valtuuston myöntämien ja lautakunnan päättämien resurssien puitteissa itsenäistä päätösvaltaa kieliryhmäänsä koskevissa opetushallinnollisissa asioissa. Kaksikielisten oppilaitosten osalta jaostot käsittelevät omaa kieliryhmäänsä koskevat opetukseen ja sen kehittämiseen liittyvät asiat.

Koulutuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston kokouspäivät 2018:
Utbildningsnämndens svenskspråkiga sektion 10.10.2017 § 1

14.3. kokous on peruttu
16.5. kokous pidetään 17.5. klo 16.15

5. jaosto kokoontuu:
keskiviikkoisin klo 16.30 Campus Lykeionilla Kirkkopuistikko 27, kerros 1

Ruotsinkielisen jaoston tarkastetut pöytäkirjat ovat nähtävillä:
kokouksen jälkeisenä keskiviikkona kaupungin nettesivuilla.
Lisätietoja: Sari Tarvonen

Esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset
Koulutuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenet
Koulutuslautakunta
Koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto