Olet täällä

Tietoa kaupungista

Koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

Koulutuslautakunnalla on suomen- ja ruotsinkieliset jaostot, jotka 1) päättävät koulutuksen järjestäjän tehtäviksi säädetyistä asioista, ellei tehtävää ole säädetty tai määrätty muulle viranomaiselle 2) lukioiden asioista jaostot päättävät oman kieliryhmänsä osalta koulutuksen järjestäjän tehtäviksi säädetyistä asioista, ellei tehtävää ole säädetty tai määrätty muulle viranomaiselle. Jaostot käyttävät valtuuston myöntämien ja lautakunnan päättämien resurssien puitteissa itsenäistä päätösvaltaa kieliryhmäänsä koskevissa opetushallinnollisissa asioissa. Kaksikielisten oppilaitosten osalta jaostot käsittelevät omaa kieliryhmäänsä koskevat opetukseen ja sen kehittämiseen liittyvät asiat.
jäsenet
esityslistat
pöytäkirjat
viranhaltijapäätökset
kokouspäivät 2017 Koulutuslautakunnan ruotsinkieline jaosto
10.10.

Ruotsinkielinen jaosto kokoontuu:
aika: klo 16.30
paikka: Campus Lykeion, Kirkkopuistikko 27, kerros 1

Ruotsinkielisen jaoston tarkastetut pöytäkirjat ovat nähtävillä:
aika:
paikka:
lisätietoja:

Koulutuslautakunta
Suomenkielinen jaosto

Koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto on entinen Toisen asteen koulutuslautakunta ruotsinkielinen jaosto.