Olet täällä

Tietoa kaupungista

Koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

Koulutuslautakunnalla on suomen- ja ruotsinkieliset jaostot, jotka 1) päättävät koulutuksen järjestäjän tehtäviksi säädetyistä asioista, ellei tehtävää ole säädetty tai määrätty muulle viranomaiselle 2) lukioiden asioista jaostot päättävät oman kieliryhmänsä osalta koulutuksen järjestäjän tehtäviksi säädetyistä asioista, ellei tehtävää ole säädetty tai määrätty muulle viranomaiselle. Jaostot käyttävät valtuuston myöntämien ja lautakunnan päättämien resurssien puitteissa itsenäistä päätösvaltaa kieliryhmäänsä koskevissa opetushallinnollisissa asioissa. Kaksikielisten oppilaitosten osalta jaostot käsittelevät omaa kieliryhmäänsä koskevat opetukseen ja sen kehittämiseen liittyvät asiat.

Koulutuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenet
esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Koulutuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston kokouspäivät 2018:
Utbildningsnämndens svenskspråkiga sektion 10.10.2017 § 1

14.3.
16.5

Ruotsinkielinen jaosto kokoontuu:
aika: keskiviikko klo 16.30
paikka: Campus Lykeion Kirkkopuistikko 27, kerros 1

Ruotsinkielisen jaoston tarkastetut pöytäkirjat ovat nähtävillä:
aika: kokouksen jälkeisenä keskiviikkona
paikka: kaupungin nettesivuilla
lisätietoja: Sari Tarvonen

Koulutuslautakunta

Koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto