Olet täällä

Tietoa kaupungista

Vaasa sosiaalisessa mediassa

Vaasa sosiaalisessa mediassa / Vasa i sociala medier

 

tyttokadullakesanettiml.jpg

 

Facebook

 

Hallinto, päätöksenteko, toimielimet / Förvaltning, beslutsfattande, organ

Vaasan kaupunki - Vasa stad

Vaasan vammaisneuvosto / Vasa handikappråd

Vaasan kaupungin nuorisovaltuusto / Vasa stads ungdomsfullmäktige

Vaasan varhaiskasvatus / Vasa småbarnspedagogik

 

Kulttuuri / Kultur

Modernin taiteen museo / Kuntsi / Museum för modern konst

Pohjanmaan museo ja Terranova / Österbottens museum och Terranova

Tikanojan taidekoti / Tikanojas konsthem

Vaasan kaupunginteatteri

Wasa Teater

Vaasan kaupunginorkesteri / Vasa stadsorkester

Kuorofestivaali / Körfestival

Kulttuuritalo Fanny

Kirjallisuusfestivaali Vaasa LittFest / litteraturfestivalen Vasa LittFest: Facebook, Instagram

Vaasan Kulttuurikasarmi / Vasa Kulturkasern

 

Kirjastot / Biblioteker

Vaasan kaupunginkirjasto / Vasa stadsbibliotek

 


Matkailu / Turism

VisitVaasa

 


Koulutus / Utbildning

Vamia, Vaasan ammatillinen koulutus / Yrkesinriktad utbildning i VasaFacebookInstagram

Vaasan kaupungin opistot / Vasa stads institut: Vasa ArbisVaasa-opisto

Taiteen perusopetus / Grundläggande konstundervisning: TaiKonKuula-opisto / Kuula-institutet

Vaasan ammattikorkeakoulu / Vasa yrkeshögskola

Vaasan yliopisto / Vasa universitet

Avoin yliopisto / Öppna universitet

Vaasan kesäyliopisto / Vasa sommaruniversitet

Vaasa lukiokampus / Vasa gymnasiecampus

 

Nuoriso / Ungdomar

Vaasan kaupungin nuoriso-osasto / Vasa stads ungdomsavdelning

Vaasan kaupungin nuorisovaltuusto / Vasa stads ungdomsfullmäktige

Nuorten tieto- ja neuvontapalvelu Reimari

Rokkikoulu / Rockskolan

Walkers Vaasa / Vasa

Nuorisoasema Klaara / Ungdomsstation Klaara

Nuorten työpaja Varikko / Ungdomsverkstaden Varikko

 

Liikunta / Idrott

Facebook Vaasan kaupungin liikuntapalvelut / Vasa stads idrottsservice

Instagram Vaasan kaupungin liikuntapalvelut / Vasa stads idrottsservice

 

Sosiaali ja terveys / Social- och hälsovård

Vaasan sosiaali- ja terveystoimi / Social- och hälsosektorn Vasa

Ikäkeskus - Seniorcenter

Krannila

Kotiranta – Hemstrand

Mielenterveysasema Horisontti

Ruukinkartano

Vaasan kotihoito ja omaishoito – Hemvård och närståendevård i Vasa

 

Tekninen toimi / Tekniska sektorn

Vaasan kaupungin rakennusvalvonta - Vasa stads byggnadstillsyn

Vaasan kaupungin pieneläinklinikka


Muut / Andra

EnergyVaasa

VASEK (Vaasanseudun Kehitys Oy, Vasaregionens Utveckling Ab)

Vaasan seutu / Vasa regionen

Österbottens Företagarförening

Vaasanseudun yrityskummit / Företagsmentorer i Vasaregionen

Welcome Office

Pohjanmaan Sovittelutoimisto / Österbottens Medlingsbyrå

Kyrönmaan työpaja Arpeeti

 

Pinterest & Instagram

Vaasa @ Pinterest

VaasaVasa @ Instagram

UniVaasa @ Pinterest

univaasa @ Instagram

VaasanKaupunginkirjasto @ Instagram

vasaarbis @ Instagram

taiteidenyo_konstensnatt @ Instagram

krannila_vaasankaupunki @ Instagram

tyopaja.arpeeti @ Instagram

Twitter

Vaasan kaupunki / Vasa stad

Vaasa-opisto

Vaasan yliopisto / Vasa universitet

Vaasan kaupunginteatteri

Vaasan kirjastot

 

Blogeja / Bloggar

Ruukinkartanon palvelutalo

Krannila palveluasuminen blogi

Nuorisovaltuuston blogi / Ungdomsfullmäktiges blogg 

Vammaisneuvoston blogi / Handikapprådets blogg

Opetussuunnitelma 2016 / Läroplan 2016

Kuntsi Art Battle 2017

Vaasa ennen ja nyt

 

YouTube

Vaasan kaupunki / Vasa stad

Rokkikoulu / Rockskolan

EnergyVaasa

VisitVaasa

Vaasan Seutu

 

Wikipedia

Vaasan kaupunki / Vasa stad

Vaasan yliopisto / Vasa universitet

 

Ilmoita muutokset ja lisäykset osoitteeseen viestinta@vaasa.fi / Meddela ändringar och tillägg till adressen viestinta@vaasa.fi