Olet täällä

Palvelut, joista käyttäjä voisi myös olla kiinnostunut

AikuinenJaLapsi640x427KatjaLösönen

Kunnallinen päiväkotihoito

Alle 7-vuotias lapsesi voivat saada päiväkotihoitoa kunnan järjestämänä. Käytännössä päiväkotihoitoa järjestävät kunnat yksin tai yhdessä, yksityiset toimijat, järjestöt ja muut yhteisöt, joilta kunta ostaa palvelun. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää tämän hyvinvointia. Jokaiselle lapselle laaditaan päiväkotihoidossa varhaiskasvatussuunnitelma. Kunnallinen päiväkotihoito voi olla joko kokopäiväistä tai osapäiväistä. Kunnat voivat rajoittaa varhaiskasvatuksessa olevan lapsen hoitoajan 20 tuntiin viikossa, jos lapsen toinen vanhempi on työttömyyden johdosta kotona.
Vaasan kaupungin päiväkodeissa lapsiryhmät voivat olla alle 3-vuotiaiden tai 3 - 6-vuotiaiden ryhmiä, sisarusryhmiä 1 - 6-vuotiaille, esiopetusryhmiä tai erityispäivähoitoa tarjoavia ryhmiä. Päiväkodit ovat avoinna tavallisimmin klo 6.30 - 17.00. Ilta- , yö- ja viikonloppuhoitoa tarvitseville lapsille hoitoa järjestetään vuorohoitopäiväkoti Punahilkassa. Päiväkodeissa huolehditaan alle kouluikäisten lasten varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta, josta vastaa koulutettu henkilökunta. Toiminta on tavoitteellista ja suunnitelmallista huomioiden lapsen iän, yksilöllisyyden sekä erilaiset kehitystarpeet. Päiväkodeilla voi toiminnassaan olla erilaisia painopistealueita esim. musiikki-, liikunta-, luontokasvatusta. Erityistä tukea tarvitsevien lasten hoidon, kasvatuksen ja opetuksen järjestämisessä asiantuntijana ja tukena toimii erityisvarhaiskasvatus. Lisäksi Vaasassa on mahdollisuus ruotsin kielen kielikylpyopetukseen sekä vieraskieliseen opetukseen (englanti).

Toimi näin

Hae päiväkotipaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen päivähoidossa aloittamista.
Poikkeuksena työllistyminen tai opiskelun alkaminen, jolloin hoitopaikkaa haettava viimeistään kaksi viikkoa ennen hoidon tarvetta. Oikeus päivähoitoon alkaa, kun vanhempainrahakausi loppuu ja päättyy, kun lapsi siirtyy oppivelvollisuuden piiriin. Päivähoitopaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti tai vaihtoehtoisesti lomakkeella. Lomakkeen voi tulostaa tai sen voi noutaa päiväkodeista tai varhaiskasvauksen asiakaspalvelusta. Mahdollinen päivähoitopaikan irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti 30 kalenteripäivää ennen viimeistä hoidossaolopäivää. Lapsen päivähoitopaikan siirtoa voi anoa täyttämällä siirtoanomuksen. Huom! Perheille, jotka ovat hakeneet lapselle varhaiskasvatuspaikkaa tammikuusta 2019 alkaen, postitetaan kirjallinen päätös 24.11.2018.
Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja hoitopäivien pituus.
Lasten päivähoidon asiakasmaksut löydät Vaasan kaupungin verkkosivuilta.