Olet täällä

Tietoa kaupungista

Nuorten kesätyöt

Hitsari
Vaasan kaupunki tarjoaa vuosittain nuorille ja opiskelijoille kesätöitä, kesäsijaisuuksia, harjoittelumahdollisuuksia sekä kesäduuniseteleitä.

Vaasan kaupungin kesätyöpaikat

Kesätyöpaikat 2019 ovat julkisessa haussa 1.2. – 28.2.2019 välisenä aikana Kuntarekryssä. Kesätyöpaikat on tarkoitettu nuorille, jotka ovat täyttäneet 16 vuotta ja ovat alle 25-vuotiaita kesätyön alkaessa. Lisäksi kesätyöpaikkojen rinnalle tulee kahden viikon mittaisia kesätyöpaikkoja 14-15-vuotiaille ja oma hakunsa 16-24-vuotiaille vammais- ja erityisnuorille. Tavoitteena on erillisillä hauilla löytää mahdollisimman monelle nuorelle juuri se sopiva kesätyöpaikka. Viime kesänä Vaasa sai erityisnuorten työllistämisestä myös kunniamaininnan Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiöltä.

Päätökset valinnoista tehdään viimeistään 29.3.2019. Kesätöihin valituille ilmoitetaan valinnasta henkilökohtaisesti. Myös ne, jotka eivät saaneet kesätyötä, saavat tiedon päätöksestä.

Kesätöistä nuorille arvokasta työkokemusta.

 

 

Terveys- ja hoitoalan valmistuneet sekä alan opiskelijat!

Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveystoimessa on tarjolla monipuolisia kesätöitä lähihoitajille, sairaanhoitajille, sosionomeille, terveydenhoitajille sekä fysioterapeuteille. 

Hoitotyöhön edellytämme alan hyväksyttyjä opintoja ja 18 vuoden ikää. Huomioimme lähihoitajan sijaisuuksiin myös alkuvaiheen sairaanhoidon opiskelijat sekä kotihoitoon ja vammaispalveluun sosionomiopiskelijoita. 

Hoitajien kesätyöhaku alkaa 7.1.2019 ja kestää 2.5.2019 saakka. 

Hakeminen tapahtuu Kuntarekryssä:

Lähihoitaja

Sairaanhoitaja

Fysioterapeutti ja toimintaterapeutti

 

 

Vaasan kaupungin harjoitteluhaku

Vaasan kaupungin harjoittelijoiden haku on jatkuvaa ja tapahtuu kaupungin rekrytointipalveluiden kautta.

Soten harjoittelut:
Anna-Liisa Kittilä-Rautio puh. 040 747 4531
email: anna-liisa.kittila@vaasa.fi

Muut harjoittelut:
Anne Lindell puh. 040 153 4564
email: anne.lindell@vaasa.fi

 

Kesäduunisetelit nuorille, 15–29-vuotiaat

Hakijalla on yhdessä yrityksen tai yhdistyksen kanssa mahdollisuus hakea kesäduuniseteliä 30.4.2019 saakka. Kesäduuniseteli on Vaasan kaupungin myöntämä rahallinen tuki yksityiselle yritykselle tai yhdistykselle, joka työllistää 15 v. täyttäneen alle 30 v. nuoren.

Kesäduuniseteleitä voi hakea 1.2. – 30.4.2019 Vaasan kaupungin sähköisessä asioinnissa https://asiointi.vaasa.fi

Kesäduunisetelillä tuettava työllistymisaika on vähintään 2 viikkoa: 30 tuntia viikossa tai yhteensä 60 h kesäkauden aikana (1.5. – 30.9). Osa-aikatyö käy siis myös. Tuki on 30 % bruttopalkasta, max. 500 € per työntekijä. 70 ensimmäisenä kaavakkeen palauttanutta on oikeutettu Kesäduuniseteliin.

 

 

Kaupungin kesätöissä