Olet täällä

15.5.2018 - 15:53

Lastensuojelu otti käyttöönsä Kanta-palvelut sosiaalihuollossa ensimmäisinä Suomessa

Kuva leluista
Vaasan lastensuojelussa aloitettiin asiakastietojen tallentaminen keskitettyyn Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon toukokuussa 2018. Tämä mahdollistaa tietojen aktiivisen käytön sosiaalipalveluissa, ja myös niiden säilyttämisen pysyvästi. Asiakirjat ovat aluksi vain Vaasan lastensuojelun ammattihenkilöstön käytössä.

– Sosiaalihuollon asiakastietojen arkistointi toteutetaan vaiheittain. Tulevaisuudessa sosiaalihuollon asiakkaat pääsevät katsomaan Omakanta-palvelusta omia sosiaalihuollon tietojaan, kuten päätöksiä ja asiakassuunnitelmia. Aikaisintaan vuonna 2020 asiakastiedot ovat asiakkaan luvalla myös muiden sosiaalihuollon toimijoiden saatavissa Kanta-palveluiden kautta, kertoo sosiaalityö ja perhepalveluiden tulosaluejohtaja Erkki Penttinen.

Yhdenmukaiset käytännöt ja tietosuoja paranee

Kanta-palveluiden käyttöönotto on edellyttänyt Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveystoimelta siirtymistä Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) kansallisten määräysten ja ohjeiden mukaiseen toimintaan. Tämä on yhdenmukaistanut palveluprosesseja ja henkilökunnan tekemää asiakastyön kirjaamista. Myös tietosuoja paranee, koska asiakastietojen käyttöä seurataan, ohjataan ja valvotaan.

VALAS Kanta -hanke on valmistellut Kanta-palvelujen käytön edellyttämät tekniset ratkaisut yhdessä järjestelmätoimittajan, Kelan ja THL:n yhteistyönä. Kanta-palveluiden käyttöönotto on myös iso toiminnallinen muutos, missä hankkeen apua on tarvittu lastensuojeluhenkilöstön koulutusten koordinoinnissa.

Tietoa jaetaan muille kunnille

– Nyt haluamme jakaa tietoa muille kunnille Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla. Kerromme heille, mitä Kanta-palveluihin liittyminen edellyttää, ja miten liittymistä kannattaa valmistella, selvittää Penttinen.

Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan johtavat viranhaltijat ja lähiesimiehet on kutsuttu infotilaisuuteen 24.5.2018.

Uusimmat