Olet täällä

3.5.2018 - 14:52

Opetukseen yhteinen kielistrategia Vaasassa

vaasa_lansimetsan_koulu_s6a3101.jpg
Vaasassa kielirajat ylittävä yhteistyö on arkipäivää. Vaasan kaupungin sivistystoimessa otetaan käyttöön yhteinen kielistrategia, joka ulottuu aina varhaiskasvatuksesta perusopetuksen kautta toiselle asteelle.

- Vaasassa kaksikielinen sivistystoimi tarjoaa oppilaille ja opiskelijoille virikkeellisiä ja kielirajat ylittäviä oppimisympäristöjä, joissa opetus tapahtuu sekä suomeksi että ruotsiksi. Opetuksessa huomioidaan myös monikielisyys ja eri kulttuurit, kertoo sivistystoimen johtaja Christina Knookala.

Opetuksen kehittämiseksi on perustettu kehittämisryhmiä, joiden tehtävänä on ollut suunnitella toimintaa ja opetukseen sisältyvää yhteistyötä.

Yhtenä kehittämiskohteena on laadittu kaikkia luokka-asteita ja tasoja koskeva kielistrategia, jonka päämääränä on myönteinen suhtautuminen kaksi- ja monikielisen opetuksen kehittämiseen myös jatkossa sekä aloitteellinen suhtautuminen innovatiivisiin opetusmenetelmiin ja työskentelytapoihin.

Kaksi- ja monikielisyyttä tuetaan

Uudessa kielistrategiassa nostetaan esiin kaksi- ja monikielisyyttä tukevia toimenpiteitä. Niitä ovat mm. kieliopetuksen aloittaminen varhaisessa vaiheessa, kaksisuuntainen kielikylpymalli, jossa oppilaat tulevat sekä suomen- että ruotsinkielisistä perheistä tai englanninkielisen perusopetuksen mahdollistaminen perustamalla kansainvälinen linja.

Lisäksi kielistrategiassa toivotaan, että vaasalaisten lasten ja nuorten mahdollisuudet tavata toisiaan lisääntyvät, esimerkiksi kouluissa järjestettävien tilaisuuksien kautta. Tämä olisi keino kehittää luontevasti oppilaiden viestinnän ja vuorovaikutuksen keinoja.

Strategia sisältää tilannekartoitusten lisäksi tulosalueiden kieliohjelmia sekä erilaisia kokeiluja ja uusia menetelmiä. Esimerkiksi syksyllä Åbo Akademissa käynnistyy kielikylvyn koulutusohjelma luokanopettajille ja lastentarhanopettajille. Kehittämistä tehdään yhteistyössä Vaasan kaupungin kanssa. Kaksikielinen ympäristö on innoittanut kieltenopetuksessa aikaisemminkin. Muun muassa tandem- ja kielikylpyopetus ovat saaneet alkunsa Vaasassa.

Kielistrategian on laatinut opetuksen kielten kehittämisryhmä, jossa on edustettuna sivistystoimen eri oppilaitoksia ja toimialueita.  Ryhmään kuuluvat Tomas Brännkärr (Vaasan lukiokoulutus), Elina Romar (VAMIA), Kari Nummela ja Johanna Olsson (suomenkielinen perusopetus), Fredrik Sundell (ruotsinkielinen perusopetus), Britt Kaskela-Nortamo (kielikylpy), Lillemor Gammelgård (varhaiskasvatus) ja Siv Björklund (Åbo Akademi). Työryhmä on tutustunut myös valtakunnallisiin opetussuunnitelmiin.

Kielistrategia on osa Vaasan kaupungin strategiaa, jossa kansainvälisyys on tärkeässä osassa. Samalla se on kartoitus olemassa olevista käytänteistä Vaasassa, sekä strategia ja visio siitä, millä tavalla kieltenoppimista, kielellistä moninaisuutta ja kielten käyttöä kehitetään.

Lue lisää: https://vaasa.fi/kielistrategia

 

Lisätietoja antaa:

Sivistystoimen johtaja Christina Knookala, puh. 040 556 5011, christina.knookala@vaasa.fi

 

 

 

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat