Olet täällä

5.6.2018 - 12:41

Vuoden 2019 talouden kehyksen pohjana palvelutason säilytys

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 4.6.2018 muun muassa vuoden 2019 talouden kehyksestä sekä henkilöstöraportista.

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan kaupungin toimielinten talousarviovalmistelua ohjaavat kehyslaskelmat. Valtuusto käsittelee kehyksen kokouksessaan 11.6.

Valtakunnallisesti tarkisteltuna Suomen talous kasvaa ja on tuonut positiivista virettä myös työmarkkinoille. Julkinen talous on tasapainottumassa. Kuntien saamat valtionosuudet laskevat lähivuosina. Kuntien verotulojen odotetaan valtakunnallisesti vähenevän hieman.

Vaasan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätösennusteessa tilikauden tulos jäisi noin 1,5 miljoonaa euroa alle alkuperäisen arvion. Taloussuunnitelman tavoite on kattaa edellisten vuosien kumuloitunut 23,7 miljoonan euron alijäämä vuoden 2019 loppuun mennessä. Tähän tavoitteeseen ei tällä hetkellä olla pääsemässä, sillä toimintamenot kasvavat työehtosopimusten mukaisten palkankorotusten vuoksi.

Vuoden 2019 talouden kehyksen lähtökohtana on alijäämän kattaminen ja kehys on laadittu siten, että nykyinen palvelutaso säilytetään ja jo sovitut palvelutason korotukset toteutetaan. Korotuksia tulee esimerkiksi perusopetuksen vuosiviikkotuntimäärään.

Jotta talous saadaan tasapainoon, saatetaan vuoden 2019 talousarvioesityksen yhteydessä ehdottaa lisätoimenpiteitä. Mikäli syksyllä talousarvion yhteydessä ehdotetaan kehykseen sisältymättömiä lisäyksiä, voidaan kehystä tarkastella uudelleen erittäin perustellusta syystä edellyttäen, että lisäesityksille osoitetaan rahoitusratkaisu.


Henkilöstö vähentynyt hieman
 

Kaupunginhallitus käsitteli kaupungin henkilöstöraportin vuodelta 2017. Henkilöstöraportin tavoitteena on antaa luottamushenkilöille, kaupungin johdolle, henkilöstölle sekä ulkoisille sidosryhmille kokonaiskuva kaupungin henkilöstöstä.

Vuonna 2017 henkilötyövuosia oli 5154 ja se oli 0,7 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2016. Vakituista henkilöstöä oli viime vuonna 5029 ja määräaikaisia 1391. Yhteensä henkilöstöä oli 41 henkilöä vähemmän kuin vuonna 2016.

Vaasan kaupungin vakituisesta henkilöstöstä noin 66 prosenttia työskentelee sosiaali- ja terveystoimessa sekä sivistystoimessa. Sivistystoimi on toimialana suurin työllistäjä.

Palvelussuhteiden lukumäärää tarkasteltaessa on huomioitava, että Vaasan kaupungilla on tehtäviä ja toimintoja, joita muut kunnat ostavat. Lisäksi on tehtäviä ja toimintoja, joita Vaasan kaupunki hoitaa keskuskuntana ja palvelee täten laajemmin koko Vaasan seutua.

Henkilöstöraportti menee valtuustolle tiedoksi.

 

Katso esityslistat ja pöytäkirjat: www.vaasa.fi/paatoksenteko/esityslistat-ja-poytakirjat

Uusimmat