Olet täällä

Ohjelmatyö

Kulttuuri- ja liikuntaohjelmatyötä tehdään vuoden 2018 aikana erilaisten osallistavien kohtaamisten kautta. Seminaarien, keskustelutilaisuuksien, ajatushautomoiden, kyselyiden ja Taiteiden yön "ohjelmateltan" avulla kerätään ideoita, palautetta ja sisältöä ohjelmiin. Tälle sivulle tullaan keräämään vuoden aikana syntynyttä materiaalia nähtäville.

Ohjelmatyöhön on liittynyt neljä peruskysymystä:
1.Minkälainen on Kulttuuri- ja Liikuntakaupunki Vaasa 2030? 
2.Millä keinoilla Kulttuuri- ja Liikuntakaupunki Vaasaan 2030 on syntynyt omaehtoista kulttuuri- ja liikuntatoimintaa ja elävää kaupunkikulttuuria? 
3.Millä keinoilla kaupungin kulttuuri- ja liikuntapalvelut tukevat kaupunkilaisten hyvinvointia Kulttuuri- ja Liikuntakaupunki Vaasassa vuonna 2030?
4.Miten kulttuuri- ja liikuntaohjelmatyö on parhaimmillaan osallistava prosessi?

***

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan varsinaisia ja varajäseniä sekä kulttuuri- ja liikuntapuolen virkamiehiä kokoontui 9.4. kirjaston Draama-saliin ideoimaan mm. minkälainen Kulttuuri- ja Liikuntakaupunki Vaasa on vuonna 2030.
Tästä löydät työpajojen yhteenvedot:

***

 Huhti- ja toukokuussa on järjestetty liikunnan Seurafoorumi liikuntaseuroille sekä kulttuurin osalta Kulttuurifoorumi, joka oli avoin tilaisuus. Tilaisuuksien ohjelmat löydät alta:

***

Taiteiden yönä 9.8.2018 torille nousi kulttuuri- ja liikuntaohjelman teltta, jossa kaupunkilaisilla oli mahdollisuus tulla ideoimaan ja kertomaan mielipiteensä kulttuurin ja liikunnan asioihin liittyen. Tällaista palautetta saimme:

***

Ajatushautomot! Niiden kautta on myös tavattu ja törmäytetty eri alojen ihmisiä. Ajatushautomoiden tarkoituksena on koota yhteen erilaisia ihmisiä tietyn teeman ympärille, keskustella ja pohtia, ja saada muutamia kokeiluja aikaan. Kokeiluja jalostetaan ja lopulta toteutetaan. Kokeilut joko onnistuvat tai epäonnistuvat, ovat kertaluonteisia tai jäävät tavalla tai toisella elämään, muuttuvat vakituiseksi toiminnaksi.

Kulttuuri- ja liikuntaohjelman puitteissa toteutetaan kolme ajatushautomoa:
- Taidetenavat ja tulevaisuuden taidekasvatus (kulttuuri)
- Kunto ratkaisee, ei ikä (liikunta)
- Opiskelijat, kulttuuri ja liikunta käsi kädessä tulevaisuuteen (kulttuuri+liikunta)

Sivulle tullaan päivittämään toteutuvat kokeilut.