Olet täällä

Onkilahden koulu

  • Onkilahden koulun piha
  • Onkilahden koulun sisäänkäynti

Tietoa kaupungista

Onkilahden koulu

Vuorikatu 7, 65100 Vaasa

opettajien ja ohjaajien sähköposti: etunimi.sukunimi@edu.vaasa.fi

muu henkilökunta: etunimi.sukunimi@vaasa.fi

Yhteystiedot

puh.

vs. rehtori Markku Nirkkonen

040 542 3240

apulaisrehtorit Hanna Savela

apulaisrehtori Eija Taimisto

040 586 6599

040 586 4732

kanslia/koulusihteeri Raija Laaksonen (ma, ke, pe)

040 183 5125 

opettajainhuone

040 161 7117

pikkukoulu

040 182 0510

aamupäivätoiminta

iltapäivätoiminta (VPS)

040 661 4343

044 237 1187

Linkki lisätietoihin koulujen tilojen vuokraamisesta.

Hyvä tietää

Oppilashuollon tehtävä on ediistää oppilaiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia sekä osallisuutta ja ehkäistä ongelmien syntymistä
Kouluterveydenhuolto on tarkoitettu peruskoululaisille ja heidän perheilleen. Se on lakisääteistä ja maksutonta perusterveydenhuollon terveyttä edistävää toimintaa.