Olet täällä

Tietoa kaupungista

OSAAVA-ohjelma (2010-2016)

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti määräaikaisen opetustoimen henkilöstöön ammatillista osaamista kehittävän Osaava-ohjelman vuonna 2010. Ohjelman tavoitteena on aktivoida yleissivistävän, ammatillisen, aikuiskoulutuksen sekä vapaan sivistystyön organisaatioita kehittämään suunnitelmallisesti henkilöstönsä osaamista.

Osaava-ohjelma on tarkoitettu opetustoimessa työskenteleville henkilöille. Erityisinä kohderyhminä vuosina 2011-2012 ovat pää- ja sivutoimiset tuntiopettajat, yli 55-vuotiaat opettajat sekä henkilöt, jotka eivät ole osallistuneet lainkaan tai vain vähän täydennyskoulutukseen viime vuosina.

Ohjelman tavoitteina halutaan nähdä myös, että Osaavan tulee ohjelmakautensa loppuun mennessä lisätä henkilöstön työmotivaatiota ja tukea työuran eri vaiheissa tarvittavaa ammattitaitoa. Työssä jaksaminen ja sen edistäminen on hankkeen tärkeä tehtävä, kuten myös hyötynäkökulma; mitä osaavampaa opetustoimen henkilöstöä, sitä parempia oppimistuloksia. "Muutosvauhti on hillitöntä"; on pysyttävä perässä ja mahdollisesti muutaman askeleen edellä.