Olet täällä

Tietoa kaupungista

Päätöksenteko

Vaasan kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää 59-jäseninen valtuusto. Vaasalaiset valitsevat valtuustonsa joka neljäs vuosi. Valtuusto päättää Vaasan asioista sekä vastaa kaupungin taloudesta ja toiminnasta.

Kaupunginvaltuusto nimittää kaupunginhallituksen, joka johtaa kaupungin hallintoa ja valmistelee valtuustossa käsiteltävät asiat. Kaupunginhallitus valvoo kaupungin etua ja edustaa sitä.

Vaasan kaupunginjohtaja on Tomas Häyry. Hän johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupungin hallintoa ja taloutta.

Vaasassa on myös useita lauta- ja johtokuntia. Ne valvovat ja ohjaavat tehtäväalueensa toimintaa. Nuorten asioita ajaa Vaasan nuorisovaltuusto ja vammaisten asioita Vammaisneuvosto.


sivuun liittyvät linkit:
Päättäjät ja valmistelijat

Esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset  
Hallinnon säännöt
Kuulutukset
Kaupunginhallituksen viimeisimmät päätökset lyhyesti
Mitä kaupunginhallitus päätti? -juttusarja
Valtuustoaloitteet
Weblähetys kaupunginvaltuuston kokouksesta

viittomakieli symboli