Olet täällä

Päätöksenteko

Tietoa kaupungista

Vaasan kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää 67-jäseninen valtuusto. Vaasalaiset valitsevat valtuuston joka neljäs vuosi. Valtuusto päättää Vaasan asioista sekä vastaa kaupungin taloudesta ja toiminnasta.

Kaupunginvaltuusto nimittää kaupunginhallituksen, joka vastaa kunnan hallinnon ja taloudenhoidon käytännön sujumisesta. Kaupunginhallitus johtaa kaupungin hallintoa ja valmistelee valtuustossa käsiteltävät asiat. Se valvoo kaupungin etua ja edustaa kaupunkia.

Vaasan kaupunginjohtaja on Tomas Häyry. Hän johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupungin hallintoa ja taloutta.

Vaasassa on myös useita lauta- ja johtokuntia. Ne valvovat ja ohjaavat tehtäväalueensa toimintaa. Nuorten asioita Vaasassa ajaa nuorisovaltuusto ja vammaisten asioita vammaisneuvosto.

Esityslistat ja pöytäkirjat tweb uusi järjestelmä
Esityslistat ja pöytäkirjat vanha järjestelmä
Hallinnon säännöt  
Kuulutukset  
Kaupunginhallituksen viimeisimmät päätökset lyhyesti  
Mitä kaupunginhallitus päätti? -juttusarja  
Päättäjät ja valmistelijat  
Valtuustoaloitteet  
Weblähetys kaupunginvaltuuston kokouksesta  
 
viittomakieli symboli