Olet täällä

Tietoa kaupungista

Päättäjät ja valmistelijat

Ylintä päätösvaltaa kaupungissa käyttää kaupunginvaltuusto, jossa on 59 jäsentä. Sen suorassa alaisuudessa toimivat tarkastuslautakunta ja keskusvaalilautakunta. Kaupunginhallitus huolehtii kaupungin palveluista ja taloudenhoidosta yhdessä sivistystoimen, keskushallinnon, sosiaali- ja terveystoimen sekä teknisen toimen lautakuntien, jaostojen ja johtokuntien kanssa.

             Vaasan kaupungin luottamushenkilöorganisaatio 1.6.2017
                                            Päättäjät ja valmistelijat

           ___________________
         I                    
        V                

Kaupunginvaltuusto KV
59 valtuutettua
59 varavaltuutettua

____________
                      I
                     V

Tarkastuslautakunta
9 jäsentä 9 varajäsentä
                 |
                V
Keskusvaalilautakunta
5 jäsentä 5 varajäsentä
            _______________
          I                
         V              
Kaupunginhallitus KH
11 jäsentä 11 varajäsentu
                 |
                V
__________
                           I                    
                          V                    
Suunnittelujaosto
7 jäsentä 7 varajäsentä
         |                   
        V            
Yleisjaosto
7 jäsentä 7 varajäsentä
                 |
                V 
Konsernijaosto             
7 jäsentä 7 varajäsentä   
                            |
                           V
      KH                                I             <-      
       V
           KH
     ->     I     <-            
            V
         KH
  ->      I     <-             
          V
          KH
   ->      I     
           V
Sivistystoimien
päätäjät ja valmistelijat

 
Keskushallinnon päätäjät ja valmistelijat
 
Sosiaali- ja terveystoimen päättäjät ja valmistelijat Teknisen toimen päätttäjät ja valmistelijat
 


Kaupunginvaltuusto KV
Suora valtuuston kokous verkossa
Valtuuston kokoustallenteet
Valtuustoaloitteet
Valtuustoryhmien puheenjohtajien toimikunta

Kaupunginhallitus KH
Kaupunginhallituksen edustajat eri toimielimissä
Kaupunginhallituksen viimeisimmän kokouksen päätökset lyhyesti
Mitä kaupunginhallitus päätti? -juttusarja
Kaupunginhallituksen viittomakielinen video
Kaupunginhallitus (KH) huolehtii taloudenhoidon käytännön sujumisesta Sivistystoimen, Keskushallinnon, Sosiaali- ja terveys- sekä Teknisentoimen lautakuntien, niiden jaostojen ja johtokuntien kanssa.

Kaupungin johtoryhmä
Johtokunnat
Lautakunnat
Jaostot
Kuntayhtymät
Toimikunnat ja neuvostot
Muut päätöksentekijät ja yhteistyötahot

Vaasan kaupungin konsernirakenne

Sidonnaisuudet