Olet täällä

Tietoa kaupungista

Päättäjät ja valmistelijat

Ylintä päätösvaltaa kaupungissa käyttää kaupunginvaltuusto, jossa on 59 jäsentä. Sen suorassa alaisuudessa toimivat tarkastuslautakunta ja keskusvaalilautakunta. Kaupunginhallitus huolehtii kaupungin palveluista ja taloudenhoidosta yhdessä sivistystoimen, keskushallinnon, sosiaali- ja terveystoimen sekä teknisen toimen lautakuntien, jaostojen ja johtokuntien kanssa.

Vaasan kaupungin luottamushenkilöorganisaatio 1.6.2017
Päättäjät ja valmistelijat

           ______________
        I                 
       V                

Kaupunginvaltuusto KV
59 valtuutettua ja
59 varavaltuutettua

_________
                 I
                V

Tarkastuslautakunta
9 jäsentä /
9 varajäsentä

                I 
               V
Keskusvaalilautakunta
5 jäsentä /
5 varajäsentä
   __________   _________
I                     I                
V                    V               
  
Kaupunginhallitus KH
11 jäsentä /
11 varajäsentu

            V
_________     __________
                 I                      I
                V                     V
 
Suunnittelujaosto
      I                     7 jäsentä
     V             7 varajäsentä
Yleisjaosto
7 jäsentä
7 varajäsentä
Konsernijaosto             
7 jäsentä                      I
7 varajäsentä              V 
KH
 I
V
Sivistys-toimi
 
 
KH
  I
 V
Keskus-hallinto
 
 
KH
 I
V
Sosiaali- ja terveystoimi
 
 
KH
 I
V
Tekninen-toimi

Kaupunginvaltuusto KV
Suora valtuuston kokous verkossa
Valtuuston kokoustallenteet
Valtuustoaloitteet
Valtuustoryhmien puheenjohtajien toimikunta

Kaupunginhallitus KH
Kaupunginhallituksen edustajat eri toimielimissä
Kaupunginhallituksen viimeisimmän kokouksen päätökset lyhyesti
Mitä kaupunginhallitus päätti? -juttusarja
Kaupunginhallituksen viittomakielinen video
Kaupunginhallitus (KH) huolehtii taloudenhoidon käytännön sujumisesta Sivistystoimen, Keskushallinnon, Sosiaali- ja terveys- sekä Teknisentoimen lautakuntien, niiden jaostojen ja johtokuntien kanssa.

Kaupungin johtoryhmä
Johtokunnat
Lautakunnat
Jaostot
Kuntayhtymät
Toimikunnat ja neuvostot
Muut päätöksentekijät ja yhteistyötahot

Sidonnaisuudet