Olet täällä

Tietoa kaupungista

Päättäjät ja valmistelijat

Ylintä päätösvaltaa kaupungissa käyttää kaupunginvaltuusto, jossa on 59 jäsentä. Sen suorassa alaisuudessa toimivat tarkastuslautakunta ja keskusvaalilautakunta. Kaupunginhallitus huolehtii kaupungin palveluista ja taloudenhoidosta yhdessä sivistystoimen, keskushallinnon, sosiaali- ja terveystoimen sekä teknisen toimen lautakuntien, jaostojen ja johtokuntien kanssa.

Päättäjät ja valmistelijat

_________
I                 
V                
Kaupunginvaltuusto KV
59 valtuutettua ja
59 varavaltuutettua
_________
                 I
                V
Tarkastuslautakunta TARLA
9 jäsentä /
9 varajäsentä
 I 
V
Keskusvaalilautakunta KEVLTK
5 jäsentä /
5 varajäsentä
_________   _________
I                   I                 V                 V                          
Kaupunginhallitus KH
11 jäsentä /
11 varajäsentu

V
_________     __________
                 I                      I
                V                     V
 
  
Suunnittelujaosto
 I                    7 jäsentä
V            7 varajäsentä
Yleisjaosto
7 jäsentä
7 varajäsentä
Konsernijaosto             
7 jäsentä                      I
7 varajäsentä              V 
KH
I
V
Sivistys-
toimi
<->
KH
I
V
Keskus-hallinto
<->
KH
I
V
Sosiaali-ja terveystoimi
<->
KH
I
V
Tekninen toimi

Kaupunginvaltuusto KV
Suora valtuuston kokous verkossa
Valtuuston kokoustallenteet 2015 -
Valtuustoaloitteet
Valtuustoryhmien puheenjohtajien toimikunta

Kaupunginhallitus KH
Kaupunginhallituksen edustajat eri toimielimissä
Kaupunginhallituksen viimeisimmän kokouksen päätökset lyhyesti
Mitä kaupunginhallitus päätti? -juttusarja
Kaupunginhallituksen viittomakielinen video

Sivistystoimen, Keskushallinnon, Sosiaali- ja terveys- sekä Tekninen toimen lautakuntien, niiden jaostojen ja johtokuntien kanssa Kaupunginhallitus (KH) huolehtii taloudenhoidon käytännön sujumisesta.

Kaupungin johtoryhmä
Johtokunnat
Lautakunnat
Jaostot
Kuntayhtymät
Toimikunnat ja neuvostot
Muut päätöksentekijät ja yhteistyötahot

Sidonnaisuudet