Olet täällä

Tietoa kaupungista

Kasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

Kasvatus- ja opetuslautakunnalla on ruotsinkielinen jaosto. Ruotsinkielisessä jaostossa viisi (5) valtuuston valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Puheenjohtajan tulee olla valtuutettu tai varavaltuutettu. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä yhden jäsenen tulee olla lautakunnan jäsen tai varajäsen. Muut jäsenet ja varajäsenet voivat olla muita vaalikelpoisia henkilöitä. Ruotsinkieliseen jaostoon nimetään jäsenet ja varajäsenet lautakunnan ruotsinkielisistä jäsenistä ja henkilökohtaisista varajäsenistä.
jäsenet
esityslistat
pöytäkirjat
viranhaltijapäätökset
kokouspäivät 2017
Kasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaosto § 5.10.2017 § 16
5.10.
16.11.
14.12.

Ruotsinkielinen jaosto kokoontuu
aika: torstai klo 16.30
paikka: Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen hallinto Raastuvankatu 29
Ylimääräinen kokous voidaan pitää tarpeen vaatiessa.

Ruotsinkielisen jaoston tarkastetut pöytäkirjat ovat nähtävillä:
aika:
paikka: kaupungin nettisivuilla
lisätietoja: Janina Sjöstrand +358 40 621 0715 janina.sjostrand@vaasa.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta
… suomenkielinen jaosto
… yksilöjaosto

Kasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaosto =
entinen Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto