Olet täällä

Kasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

Tietoa kaupungista

Kasvatus- ja opetuslautakunnalla on ruotsinkielinen jaosto. Ruotsinkielisessä jaostossa viisi (5) valtuuston valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Puheenjohtajan tulee olla valtuutettu tai varavaltuutettu. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä yhden jäsenen tulee olla lautakunnan jäsen tai varajäsen. Muut jäsenet ja varajäsenet voivat olla muita vaalikelpoisia henkilöitä. Ruotsinkieliseen jaostoon nimetään jäsenet ja varajäsenet lautakunnan ruotsinkielisistä jäsenistä ja henkilökohtaisista varajäsenistä.
Kasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston kokouspäivät 2017 ja jäsenet
esityslista pöytäkirja huom!
     
     

Ruotsinkielinen jaosto kokoontuu
aika:
paikka:

Ruotsinkielisen jaoston tarkastetut pöytäkirjat ovat nähtävillä:
aika:
paikka:
lisätietoja:

Ruotsinkielisen jaoston viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä:
aika:
paikka:
lisätietoja:

Kasvatus- ja opetuslautakunta
… suomenkielinen jaosto
… yksilöjaosto

entinen (Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto)