Olet täällä

Tietoa kaupungista

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Konsernijaosto on kaupunginhallituksen jaosto, joka muun muassa vastaa kaupungin omistajaohjauksesta ja omistajaohjauksen toimivallan käyttämisestä. Lisää konsernin tehtävistä voi lukea Vaasan kaupungin hallintosäännöistä § 24. Uusi jaosto aloittaa toimintansa 1.6.2017.

Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenet
esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokouspäivät 2018:
KJ 27.11.2017 § 17 liite ja Kaupunginhallituksen konsernijaosto 27.11.2017 § 17

5.2. 5.3. 26.3. 9.4. 23.4. 15.5. tiistai 13.6. keskiviikko 20.8. 17.9. 24.10. keskiviikko 26.11. 18.12.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kokoontuu:
aika: maanantai
paikka: pääsääntöisesti Hallintotalo Vaasanpuistikko 10, kaupunginhallituksen istuntosali
Konsernijaoston puheenjohtaja voi tarvittaessa muuttaa kokousaikoja tai sopia lisäkokouksista.

Kaupunginhallituksen konsernijaoston tarkastetut pöytäkirjat ovat nähtävillä:
Kaupunginhallituksen konsernijaosto 21.8.2017 § 1
aika: kokousta seuraavana tiistaina
paikka: kaupungin internetsivut
lisätietoja: Maarit Talmat

Kaupunginhallitus (KH)