Olet täällä

Tietoa kaupungista

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Konsernijaosto on kaupunginhallituksen jaosto, joka muun muassa vastaa kaupungin omistajaohjauksesta ja omistajaohjauksen toimivallan käyttämisestä. Lisää konsernin tehtävistä voi lukea Vaasan kaupungin hallintosäännöistä § 24. Uusi jaosto aloittaa toimintansa 1.6.2017.
jäsenet
esityslistat
pöytäkirjat
viranhaltijapäätökset
kokouspäivät 2017
KH7.11.2016 § 380 liite ja Kaupunginhallituksen konsernijaosto 21.8.2017 § 1
9.6. Future Workshop Helsinki
28.6. peruttu
25.9.
16.10.
27.11.
11.12.

Konsernijaosto kokoontuu:
aika: maanantai
paikka: pääsääntöisesti Hallintotalo Vaasanpuistikko 10, kaupunginhallituksen istuntosali
Konsernijaoston puheenjohtaja voi tarvittaessa muuttaa kokousaikoja tai sopia lisäkokouksista.

tarkastetut pöytäkirjat ovat nähtävillä Kaupunginhallituksen konsernijaosto 21.8.2017 § 1:
aika: kokousta seuraavana tiistaina
paikka: kaupungin internetsivut
lisätietoja: Maarit Talmat

Kaupunginhallitus (KH)