Olet täällä

Tietoa kaupungista

Kaupunginhallituksen suunnittelujaosto

Suunnittelujaosto (SJ) on kaupunginhallituksen jaosto, joka muun muassa vastaa kaupunkiympäristön kehittämisestä, päättää yleis- ja asemakaavojen ajanmukaisuudesta ja uusien kaavojen laatimisesta. Suunnittelujaostolla on oikeus siirtää ratkaisuvaltaansa viranhaltijoille.
jäsenet
esityslistat
pöytäkirjat
viranhaltijapäätökset
kokouspäivät 2017 KH 7.11.2016 § 380
17.1.
14.2.
21.3.
9.5.
27.6.
29.8.
10.10.
28.11.

Suunnittelujaosto kokoontuu 27.6.2017 § 56:
aika: tiistaisin klo 16.15
paikka: Kaupunginhallituksen istuntosali Vaasanpuistikko 10, kerros 2
Suunnittelujaosto voi tarvittaessa muuttaa kokousaikoja tai sopia lisäkokouksista.

jaoston tarkastetut pöytäkirjat ovat nähtävillä:
aika: kokousta seuraavana tiistaina
paikka: kaupungin internetsivuilla
lisätietoja: Keskuskirjaamon henkilökunta 06 325 1066 keskuskirjaamo@vaasa.fi

Kaupunginhallitus KH