Olet täällä

Tietoa kaupungista

Kaupunginhallituksen suunnittelujaosto

Suunnittelujaosto (SJ) on kaupunginhallituksen jaosto, joka muun muassa vastaa kaupunkiympäristön kehittämisestä, päättää yleis- ja asemakaavojen ajanmukaisuudesta ja uusien kaavojen laatimisesta. Suunnittelujaostolla on oikeus siirtää ratkaisuvaltaansa viranhaltijoille.

Kaupunginhallituksen suunnittelujaoston jäsenet
esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Kaupunginhallituksen suunnittelujaoston kokouspäivät 2018:
KH 20.11.2017 § 440 liite 16.1.
13.2.
20.3.
8.5.
19.6. Kaupunginhallituksen suunnittelujaoston kokous 19.6.2018 siirretään pidettäväksi 26.6.2018 klo 16.15
28.8.
9.10.
27.11.

Kaupunginhallituksen suunnittelujaosto kokoontuu: Kaupunginhallituksen suunnittelujaosto 27.6.2017 § 56
aika: tiistaisin klo 16.15
paikka: Hallintotalo Kaupunginhallituksen istuntosali Vaasanpuistikko 10, kerros 2
Suunnittelujaosto voi tarvittaessa muuttaa kokousaikoja tai sopia lisäkokouksista.

Kaupunginhallituksen suunnittelujaostonn tarkastetut pöytäkirjat ovat nähtävillä:
aika: kokousta seuraavana tiistaina
paikka: kaupungin internetsivuilla
lisätietoja: Keskuskirjaamon henkilökunta 06 325 1066 keskuskirjaamo@vaasa.fi

Kaupunginhallitus KH