Olet täällä

Tietoa kaupungista

Kaupunginhallituksen yleisjaosto

Kaupunginhallituksen yleisjaosto (YJ) toimii kaupungin keskushallinnon viranhaltijaorganisaatioiden lähimpänä monijäsenisenä ylempänä toimielimenä. Tässä ominaisuudessa se ratkaisee yksiköiden henkilöstö-, talous-, hankinta- ja muut hallintoasiat, ellei niiden ratkaisemista ole johtosäännöllä määrätty kaupunginhallituksen tehtäväksi tai toimintasäännöllä siirretty viranhaltijoille. Yleisjaostolla on oikeus siirtää ratkaisuvaltaansa viranhaltijoille. Ratkaisuvaltamääräykset on sisällytettävä keskushallinnon toimintasääntöön.

Kaupunginhallituksen yleisjaoston jäsenet
esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Kaupunginhallituksen yleisjaoston kokouspäivät 2017 YJ 30.8.2017 § 61
26.1.
22.2. keskiviikko
6.4.
18.5.
29.6. peruttu
30.8. keskiviikko
26.10.
23.11. peruttu
13.12. keskiviikko

Kaupunginhallituksen yleisjaosto kokoontuu:
aika: torstai klo 16.15
paikka: pääsääntöisesti Hallintotalo, kaupunginhallituksen istuntosali
Yleisjaosto voi tarvittaessa muuttaa kokousaikoja tai sopia lisäkokouksista.

Kaupunginhallituksen yleisjaoston tarkastetut pöytäkirjat ovat nähtävillä: YJ 30.8.2017 § 61
aika: kokousta seuraavana keskiviikkona
paikka: kaupungin internetsivuilla
lisätietoja: Keskuskirjaamon henkilökunta 06 325 1066 keskuskirjaamo@vaasa.fi

Kaupunginhallitus KH