Olet täällä

Kaupunginhallituksen yleisjaosto

Tietoa kaupungista

Kaupunginhallituksen yleisjaosto (YJ) toimii kaupungin keskushallinnon viranhaltijaorganisaatioiden lähimpänä monijäsenisenä ylempänä toimielimenä. Tässä ominaisuudessa se ratkaisee yksiköiden henkilöstö-, talous-, hankinta- ja muut hallintoasiat, ellei niiden ratkaisemista ole johtosäännöllä määrätty kaupunginhallituksen tehtäväksi tai toimintasäännöllä siirretty viranhaltijoille. Yleisjaostolla on oikeus siirtää ratkaisuvaltaansa viranhaltijoille. Ratkaisuvaltamääräykset on sisällytettävä keskushallinnon toimintasääntöön.
Kaupunginhallituksen yleisjaoston kokouspäivät 2017 KH 7.11.2016 § 380,
YJ 24.11.2016 § 93 ja jäsenet
esityslista pöytäkirja huom!
26.1. 26.1.  
22.2. 22.2. keskiviikko
6.4. 6.4.  
18.5. 18.5.  
29.6.  29.6. peruttu
30.8. 30.8. keskiviikko
26.10. 26.10.  
23.11. 23.11.  
13.12. 13.12. keskiviikko

Kaupunginhallituksen yleisjaosto kokoontuu:
aika: torstai klo 16.15
paikka:

jaoston tarkastetut pöytäkirjat ovat nähtävillä:
aika: virka-aikana kokousta seuraavan viikon keskiviikkona
paikka: Hallintotalo Vaasanpuistikko 10, kerros 1, Keskuskirjaamo
lisätietoja: Keskuskirjaamon henkilökunta 06 325 1066 keskuskirjaamo@vaasa.fi

jaoston viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä:
aika: virka-aikana tiistaisin
paikka: Hallintotalo Vaasanpuistikko 10, kerros 1, Keskuskirjaamo
lisätietoja: Keskuskirjaamon henkilökunta 06 325 1066 keskuskirjaamo@vaasa.fi

Kaupunginhallitus (KH)