Olet täällä

Tietoa kaupungista

Kaupunginhallituksen yleisjaosto

Kaupunginhallituksen yleisjaosto (YJ) toimii kaupungin keskushallinnon viranhaltijaorganisaatioiden lähimpänä monijäsenisenä ylempänä toimielimenä. Tässä ominaisuudessa se ratkaisee yksiköiden henkilöstö-, talous-, hankinta- ja muut hallintoasiat, ellei niiden ratkaisemista ole johtosäännöllä määrätty kaupunginhallituksen tehtäväksi tai toimintasäännöllä siirretty viranhaltijoille. Yleisjaostolla on oikeus siirtää ratkaisuvaltaansa viranhaltijoille. Ratkaisuvaltamääräykset on sisällytettävä keskushallinnon toimintasääntöön.
jäsenet
esityslistat
pöytäkirjat
viranhaltijapäätökset
kokouspäivät 2017 YJ 30.8.2017 § 61
26.1.
22.2. keskiviikko
6.4.
18.5.
29.6. peruttu
30.8. keskiviikko
26.10.
23.11.
13.12. keskiviikko

Kaupunginhallituksen yleisjaosto kokoontuu:
aika: torstai klo 16.15
paikka: pääsääntöisesti Hallintotalo, kaupunginhallituksen istuntosali
Yleisjaosto voi tarvittaessa muuttaa kokousaikoja tai sopia lisäkokouksista.

jaoston tarkastetut pöytäkirjat ovat nähtävillä YJ 30.8.2017 § 61:
aika: kokousta seuraavana keskiviikkona
paikka: kaupungin internetsivuilla
lisätietoja: Keskuskirjaamon henkilökunta 06 325 1066 keskuskirjaamo@vaasa.fi

Kaupunginhallitus KH