Olet täällä

Tietoa kaupungista

Koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

Koulutuslautakunnalla on suomen- ja ruotsinkieliset jaostot, jotka 1) päättävät koulutuksen järjestäjän tehtäviksi säädetyistä asioista, ellei tehtävää ole säädetty tai määrätty muulle viranomaiselle 2) lukioiden asioista jaostot päättävät oman kieliryhmänsä osalta koulutuksen järjestäjän tehtäviksi säädetyistä asioista, ellei tehtävää ole säädetty tai määrätty muulle viranomaiselle. Jaostot käyttävät valtuuston myöntämien ja lautakunnan päättämien resurssien puitteissa itsenäistä päätösvaltaa kieliryhmäänsä koskevissa opetushallinnollisissa asioissa. Kaksikielisten oppilaitosten osalta jaostot käsittelevät omaa kieliryhmäänsä koskevat opetukseen ja sen kehittämiseen liittyvät asiat.

kokouspäivät 2018:
14.3., 16.5.  17.5. klo 16.15

28.8. Campus Lykeion Kirkkopuistikko 27 kerros 1
23.10. Vamia Hansa 4 Ruutikellarintie 4 neuvotteluhuone L310 3. kerros
18.12. Vamia Hansa 4 Ruutikellarintie 4

kokoukset pidetään:
tiistaisin klo 16.30, kokous paikka on Campus Lykeion Kirkkopuistikko 27 1. kerros ja 23.10. lähtien Vamia Hansa 4 Ruutikellarintie 4

kokouspöytäkirjat ovat nähtävillä:
kokouksen jälkeisenä keskiviikkona kaupungin nettesivuilla.

lisätietoja: Berit Mäkinen

sivuun liittyvät pöytäkirjat:
Utbildningsnämndens svenskspråkiga sektion 10.10.2017 1 kokouspäivät ja järjestäytyminen
Utbildningsnämndens svenskspråkiga sektion 28.8.2018 8 sammanträden år 2018

sivuun liittyvät linkit:
Koulutuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenet
Esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset
Koulutuslautakunta
Koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto