Olet täällä

Tietoa kaupungista

Koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

Koulutuslautakunnalla on suomen- ja ruotsinkieliset jaostot, jotka 1) päättävät koulutuksen järjestäjän tehtäviksi säädetyistä asioista, ellei tehtävää ole säädetty tai määrätty muulle viranomaiselle 2) lukioiden asioista jaostot päättävät oman kieliryhmänsä osalta koulutuksen järjestäjän tehtäviksi säädetyistä asioista, ellei tehtävää ole säädetty tai määrätty muulle viranomaiselle. Jaostot käyttävät valtuuston myöntämien ja lautakunnan päättämien resurssien puitteissa itsenäistä päätösvaltaa kieliryhmäänsä koskevissa opetushallinnollisissa asioissa. Kaksikielisten oppilaitosten osalta jaostot käsittelevät omaa kieliryhmäänsä koskevat opetukseen ja sen kehittämiseen liittyvät asiat.

kokouspäivät 2019:

  • 19.3.
  • 18.6.
  • 22.10. (Päätös 18.6.2019 Koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto: Kokous 15.10.2019 siirretään pidettäväksi 22.10.2019.)
  • 10.12.

kokoukset pidetään:
tiistaisin klo 16.30, Vamia (Silveria) Hansa 4 Ruutikellarintie 4 kokoushuone L310, 3. kerros

kokouspöytäkirjat ovat nähtävillä:
kokouksen jälkeisenä keskiviikkona kaupungin nettesivuilla.

lisätietoja: Berit Mäkinen

sivuun liittyvät pöytäkirjat:
Utbildningsnämndens svenskspråkiga sektion 18.12.2018 14 kokouspäivät ja järjestäytyminen 2019

sivuun liittyvät linkit:
Koulutuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenet
Esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset
Koulutuslautakunta
Koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto