Olet täällä

Tietoa kaupungista

Koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

Koulutuslautakunnalla on suomen- ja ruotsinkieliset jaostot, jotka 1) päättävät koulutuksen järjestäjän tehtäviksi säädetyistä asioista, ellei tehtävää ole säädetty tai määrätty muulle viranomaiselle 2) lukioiden asioista jaostot päättävät oman kieliryhmänsä osalta koulutuksen järjestäjän tehtäviksi säädetyistä asioista, ellei tehtävää ole säädetty tai määrätty muulle viranomaiselle. Jaostot käyttävät valtuuston myöntämien ja lautakunnan päättämien resurssien puitteissa itsenäistä päätösvaltaa kieliryhmäänsä koskevissa opetushallinnollisissa asioissa. Kaksikielisten oppilaitosten osalta jaostot käsittelevät omaa kieliryhmäänsä koskevat opetukseen ja sen kehittämiseen liittyvät asiat.
jäsenet
esityslistat
pöytäkirjat
viranhaltijapäätökset
kokouspäivät 2017 Koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston §
11.10.

Suomenkielinen jaosto kokoontuu
aika: klo 16.30
paikka:  Campus Lykeion, Kirkkopuistikko 27

Suomenkielisen jaoston tarkastetut pöytäkirjat ovat nähtävillä:
aika:
paikka:
lisätietoja: Sari Tarvonen

Koulutuslautakunta
Ruotsinkielinen jaosto

entinen Koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto oli nimeltään Toisen asteen koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto