Olet täällä

Koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

Tietoa kaupungista

Koulutuslautakunnalla on suomen- ja ruotsinkieliset jaostot, jotka 1) päättävät koulutuksen järjestäjän tehtäviksi säädetyistä asioista, ellei tehtävää ole säädetty tai määrätty muulle viranomaiselle 2) lukioiden asioista jaostot päättävät oman kieliryhmänsä osalta koulutuksen järjestäjän tehtäviksi säädetyistä asioista, ellei tehtävää ole säädetty tai määrätty muulle viranomaiselle. Jaostot käyttävät valtuuston myöntämien ja lautakunnan päättämien resurssien puitteissa itsenäistä päätösvaltaa kieliryhmäänsä koskevissa opetushallinnollisissa asioissa. Kaksikielisten oppilaitosten osalta jaostot käsittelevät omaa kieliryhmäänsä koskevat opetukseen ja sen kehittämiseen liittyvät asiat.
Koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston kokouspäivät 2017
TAK 13.12.2016 § 68  ja jaoston jäsenet
esityslista pöytäkirja   huom!
6.6. 6.6. peruttu
3.10. 3.10.  
28.11. 28.11.  

Suomenkielinen jaosto kokoontuu
aika:
paikka:    

Suomenkielisen jaoston tarkastetut pöytäkirjat ovat nähtävillä:
aika:
paikka:
lisätietoja: Sari Tarvonen

Suomenkielisen jaoston viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä:
aika:
paikka:
lisätietoja: Sari Tarvonen

Koulutuslautakunta
Ruotsinkielinen jaosto

entinen Koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto oli nimeltään Toisen asteen koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto