Olet täällä

Tietoa kaupungista

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan kulttuurijaosto

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnalla on kulttuurijaosto, joka 1) päättää talousarvionsa puitteissa tehtäväalueen avustuksista 2) hyväksyy teatterin ja orkesterin toiminnan tavoitteet ja vahvistaa ohjelmistopolitiikan pää-periaatteet 3) huolehtii oopperayhteistyöstä Vaasassa 4) vastaa Vaasan kaupungin museoiden kokoelma-, näyttely- ja alueellisesta toiminnasta, ylei-sötyöstä ja museopedagogiikasta sekä museaalisista tuotantopalveluista 5) hoitaa Frithjof Tikanojan lahjakirjan mukaiset Tikanojan taidekodin johtokunnan tehtävät.

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan kulttuurijaoston jäsenet
esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan kulttuurijaoston kokouspäivät 2017:

 

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan kulttuurijaosto kokoontuu:
aika:
paikka:    

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan kulttuurijaoston tarkastetut pöytäkirjat ovat nähtävillä:
aika:
paikka:
lisätietoja:

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta
Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan liikuntajaosto