Olet täällä

Tietoa kaupungista

Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöjaosto

Sosiaali- ja terveyslautakunnalla on yksilöasioita käsittelevä jaosto, joka 1) tekee lautakunnan puolesta ja sen määräämissä asioissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasta koskevat yksilöpäätökset, jollei tehtävää ole lainsäädännössä tai tämän hallintosäännön perusteella annettu viranhaltijalle, 2) päättää lautakunnan puolesta niistä asioista, joissa asianomainen on vaatinut viranhaltijan tekemän päätöksen saattamista lautakunnan käsiteltäväksi. Jaoston mahdolliset muut tehtävät määrää sosiaali- ja terveyslautakunta.

kokouspäivät 2019:
29.1.
5.3. 
13.3. keskiviikko
9.4.
7.5.
4.6.
20.8.
24.9.
29.10.
3.12.

kokouspöytäkirjat ovat nähtävillä:
Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaiset yksilöä koskevat pöytäkirjat ovat salassa pidettäviä, eivätkä ole julkisesti nähtävillä.

viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä:
Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöjaoston viranhaltijapäätökset ovat sallassa pidettäviä, eivätkä ole julkisesti nähtävillä.

sivuun liittyvät pöytäkirjat:
Sosiaali- ja terveyslautakunta 11.12.2018 122 liite kokoukset 2019

sivuun liittyvät linkit:
Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöjaoston jäsenet
Sosiaali- ja terveyslautakunta

muuta:
Sosiaali- ja terveyslautakunta = SOTELA