Olet täällä

Tietoa kaupungista

Kyrönmaan työpaja Arpeetin johtokunnan jäsenet

Kyrönmaan työpaja Arpeetin johtokunnassa on kuusi (6) jäsentä. Johtokuntaan valitaan Vaasasta kaksi (2), Isostakyröstä kaksi (2) ja Laihialta kaksi (2) jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Vaasan kaupungin valitsemista varsinaisista jäsenistä on vähintään yhden (1) oltava valtuutettu tai varavaltuutettu. Johtokunnan puheenjohtajuus ja varapuheenjohtajuus vuorottelevat valtuustokausittain kuntien välillä.
puheenjohtaja Pasi Keskinen
varapuheenjohtaja 24.8.2017 § 20 Laihia Arvo Koivuniemi
sihteeri 24.8.2017 § 20 Kari Haverinen
esittelijät Anna-Maija Iitola
pöytäkirjanpitäjä Kari Haverinen
kausi      1.6.2017 - 31.5.2021
jäsenet / varajäsenet 6 / 6
kaupunginvaltuuston päätös KV 9.10.2017 § 107
ARPEETIJK Työpaja Arpeetin johtokunta
puolue / jäsenet  puolue / varajäsenet
Vaasa
PS Heli Niemi
KESK Pasi Keskinen
Vaasa
PS Rauno Niemi
KESK Virpi Härö
Isokyrö
KESK Jukka Hakamaa
KOK Maarit Hulkko
Isokyrö
KESK Jari Viertola
Marja Vaismaa
Laihia
KESK Arvo Koivuniemi
SDP Sari Laitala - Takala
Laihia
KOK Heikki Mäkinen
PS Merja Ujanen