Olet täällä

Tietoa kaupungista

Teknisten liikelaitosten johtokunta

Vaasan talotoimen osalta johtokunta 1) päättää vuokrausperiaatteista, sisäisten vuokrien osalta kaupunginhallituksen määrittelemien suuntaviivojen pohjalta 2) päättää kaupungin tarvitsemien tilojen vuokralle ottamisesta 3) laatii kaupungin toimitilahankkeiden hankesuunnitelmat tulosalueiden tekemien tarveselvitysten pohjalta sekä suunnittelee ja toteuttaa uudisrakennus- ja perusparannushankkeet valtuuston hyväksymien toimitilahankinnan yleisten menettelytapaohjeiden pohjalta. Vaasan Veden osalta johtokunta 4) päättää vesi- ja jätevesimaksuista, liittymis- ja toimitusehdoista sekä Vaasan Vesiliikelaitoksen muista maksuista.

jäsenet
esityslistat
pöytäkirjat
Teknisten liikelaitosten johtokunnan kokouspäivät 2017
Teknisten liikelaitosten johtokunta 12.9.2017 § 2

12.9.
10.10.
14.11.
12.12.

Teknisten liikelaitosten johtokunta kokoontuu:
aika: tiistai klo 16.30
paikka: pääsääntöisesti Tekninen virasto Kirkkopuistikko 26 A, kerros 2
Hallintosäännön mukaisesti voidaan tarvittaessa muuttaa kokousaikoja ja sopia
lisäkokouksista.

johtokunnan tarkastetut pöytäkirjat ovat nähtävillä:
aika: kokousta seuraavana tiistaina
paikka: kaupungin verkkosivuilla
lisätietoja: Hanna Pekkala ja Jari Jantunen

johtokunnan viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä:
aika:
paikka:
lisätietoja:

Teknisten liikelaitosten johtokunta = entinen
Vaasan Talotoimi -liikelaitoksen johtokunta ja
Vaasan Vesi -liikelaitoksen johtokunta