Olet täällä

Tietoa kaupungista

Kaupunginhallituksen päätökset Stadsstyrelsens beslut

Kaupunginhallituksen viimeisimmän kokouksen päätökset päivittyvät tälle sivulle heti kokouksen jälkeen. Besluten från stadsstyrelsens senaste möte uppdateras på den här sidan genast efter mötet.

Kaupunginhallituksen päätökset 13.8.2018 / Anna-Maija Iitola
Stadsstyrelsens beslut 13.8.2018 / Anna-Maija IItola

§ 208 Pohjanmaan väliaikaisen valmistelutoimielimen sopimus, Sinun Pohjanmaasi
Hyväksyttiin.

§ 209 Vuoden 2019 talousarvion kehys
Hyväksyttiin.

§ 210 Ab Stormossen Oy:n maksulimiittiluoton uusiminen
Hyväksyttiin

§ 211 Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 13.8.2018
Hyväksyttiin.

§ 212 Tiedotusasiat, kaupunginjohtaja 13.8.2018
Hyväksyttiin

§ 213 Vaasan kaupungin museoiden kokoelmahallintatilojen tilatarveselvitys
Hyväksyttiin.

§ 214 Soveltavan liikunnan toimintaedellytykset tulee turvata, vammaisneuvoston esitys
Palautettiin valmisteluun.

§ 215 Vanhan Vaasan koulun tilatarveselvitys
Hyväksyttiin. Mauri Ollilan esitys rakentamisesta nykyiselle paikalle kaatui 2/9.

§ 216 Vaasaan malli, jossa nuorille tarjotaan maksuttomia ehkäisyvälineitä, valtuustoaloite Filip Slotte (RKP)
Hyväksyttiin, määrärahan summa poistettiin päätöksestä.

§ 217 Kaupungin osuuden myyminen yhteisestä maa-alueesta 905-402-878-2, Landägor
Hyväksyttiin.

§ 218 Tontinosien myynti, 905-7-9901-0, Itäinen Kasarmintori
Hyväksyttiin.

§ 219 Maanhankinta Laajametsän alueella, 905-426-7-11 ja 905-426-7-50
Hyväksyttiin.

§ 220 Gerby nya daghem tilatarveselvitys (lisälistalla)
Hyväksyttiin hankkeen toteuttaminen vuokramallilla esitetyllä kustannustasolla.

 

Kaupunginhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat voi lukea täältä. 

Stadstyrelsens föredragningslistor och protokoll finns här.