Olet täällä

Tietoa kaupungista

Kaupunginhallituksen päätökset Stadsstyrelsens beslut

Kaupunginhallituksen viimeisimmän kokouksen päätökset päivittyvät tälle sivulle heti kokouksen jälkeen. Besluten från stadsstyrelsens senaste möte uppdateras på den här sidan genast efter mötet.

Kaupunginhallituksen päätökset 12.8.2019 / Anna-Maija Iitola
Stadsstyrelsens beslut 12.8.2019 / Anna-Maija IItola

§ 198 Karl ja Elin Hedmanin rahaston tuoton käyttösuunnitelma vuonna 2019 - hyväksyttiin

§ 199 Pohjoisten kaupunginosien aluetoimikunnan nimeäminen toimikaudelle 2019-2021 – valittiin entiset, pj Mauri Öljymäki ja vpj Fredrik Sundell

§ 200 Sundomin aluetoimikunnan nimeäminen toimikaudelle 2019 -2021 – valittiin entiset, pj Marit Nilsson-Väre, vpj Peter Finne

§ 201 Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttötarkoituksiin myönnettävästä valtionosuudesta sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävästä rahoituksesta vuodelle 2019 -hyväksyttiin

§ 202 Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 12.8.2019 - hyväksyttiin

§ 203 Tiedotusasiat, kaupunginjohtaja 12.8.2019 - hyväksyttiin

§ 204 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2018 - hyväksyttiin

§ 205 Maahanmuuttajaneuvoston nimeäminen vuosille 2019-2021 – hyväksyttiin

§ 206 Vanhusneuvoston nimeäminen vuosille 2019-2021 - hyväksyttiin

§ 207 Vammaisneuvoston nimeäminen vuosille 2019-2021 - hyväksyttiin

§ 208 Ennaltaehkäisevän palvelutarpeen arviointi kaikille 75 täyttäneille vaasalaisille, valtuustoaloite Päivi Moisio (VAS) – hyväksyttiin valtuustolle

§ 209 Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö, terveydenhuoltolain muutos, Vaasan laaja päivystys - hyväksyttiin

§ 210 Vaasan kaupunkiseudun joukkoliikenteen kehittämisohjelma 2021-2030 – hyväksyttiin

§ 211 Vuokrasopimuksen uusiminen tontti 23-28-1, Simeonintie 18, Jehovan todistajat- hyväksyttiin

§ 212 Korkeimman hallinto-oikeuden selityspyyntö 12.6.2019 Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä 21.12.2018, siilojen asemakaavan muutos (ak1057) - hyväksyttiin

§ 213 Purkurakennusten luovutus, STH-hanke - hyväksyttiin

§ 214 Voimapirtin luovutus työmaakäyttöön - hyväksyttiin

§ 215 Vaskiluodon alueen lyhytaikaisten maanvuokrasopimusten uusiminen - hyväksyttiin

§ 216 Aiesopimus, Vaskiluodon logistiikka-alue - hyväksyttiin

§ 217 Tiedotusasiat, teknisen toimen johtaja 12.8.2019 – hyväksyttiin.

 

 

Kaupunginhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat voi lukea täältä. 

Stadstyrelsens föredragningslistor och protokoll finns här.