Olet täällä

Tietoa kaupungista

Kaupunginhallituksen päätökset Stadsstyrelsens beslut

Kaupunginhallituksen viimeisimmän kokouksen päätökset päivittyvät tälle sivulle heti kokouksen jälkeen. Besluten från stadsstyrelsens senaste möte uppdateras på den här sidan genast efter mötet.

Kaupunginhallituksen päätökset 4.12.2017 / Marja Ylisalmi
Stadsstyrelsens beslut 4.12.2017/ Marja Ylisalmi

§ 461 Kaupunginjohtajasopimus: Poistettiin esityslistalta.

§ 462 Vaalilautakuntien asettaminen: Poistettiin esityslistalta.

§ 463 Oy Vaasan Asumisoikeus, laina-ajan jatkaminen: Hyväksyttiin.

§ 464 Valmistavan opetuksen…: Merkittiin tiedoksi.

§ 465 Määrärahasiirtoja: Hyväksyttiin.

§ 466 Lainatakaus, Koy Palosaaren Kampus: Hyväksyttiin edelleen valtuustolle.

§ 467 Museorahaston sääntöjen täydentäminen: Puheenjohtaja Bergin esityksestä palautettiin yksimielisesti.

§ 468 Vähänkyrön Maatalousrahaston perustaminen: Hyväksyttiin.

§ 469 Talousarvio ja taloussuunnitelma (investoinnit ja tuloslaskelma): Hyväksyttiin edelleen valtuustolle.

§ 470 Pelastuslain muuttaminen, lausunto: Hyväksyttiin.

§ 471 Talousjohtajan virkatehtävien määräaikainen hoito: Hyväksyttiin.

§ 472 Eroanomus hallintojohtajan virasta: Hyväksyttiin.

§ 473 Toimielinten pöytäkirjat: Hyväksyttiin.

§ 474 Tiedotusasiat, kaupunginjohtaja: Hyväksyttiin.

§ 475 Valinnanvapaus päivähoidossa, valtuustoaloite: Hyväksyttiin valtuustolle.

§ 476 Tiedotusasiat, sivistystoimen johtaja: Merkittiin tiedoksi. Lausunto pyydetään myös Vaasan Yliopiston Ylioppilaskunnalta ja VAMK:n oppilaskunnalta.

§ 477 STM:n lausuntopyyntö, asiakkaan valinnanvapaus: Hyväksyttiin.

§ 478 Ajankohtaisia asioita sote- ja maakuntauudistuksesta: Merkittiin tiedoksi.

§ 479 Asemakaava ja tonttijako, Vanha Satama: Harri Moisio esitti asian palauttamista. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi. Päätösesitys hyväksyttiin. Moision eriävä mielipide.

§ 480 Tontin vuokraus Pukinjärven palvelusetelipäiväkotia varten: Moisio Ala-Kokon kannattamana esitti asiaa pöydälle. Pöydällepanoa kannatti 4 (Moisio, Ala-Kokko, Andrejeff, Ollila) ja asian käsittelyn jatkamista 7 (Berg, Kullas, Heinonen, Kujanpää, Kloo, Frantz, Salovaara-Kero), joten asian käsittely jatkui. Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 481 Tontin osien myynti, Syvilahti: Hyväksyttiin.

§ 482 Maanhankinta Höstvedeltä: Hyväksyttiin.

§ 483 Suunnitelma Sundomin liikenteen sujuvoittamiseksi, valtuustoaloite: Hyväksyttiin valtuustolle.

§ 484 Kauppiaankadun liikennejärjestelyt, valtuustoaloite: Hyväksyttiin valtuustolle.

§ 485 Asemakaava, Laajametsä II, Hyväksyttiin valtuustolle.

§ 486 Tiedotusasiat, teknisen toimen johtaja: Hyväksyttiin.

§ 487 Vaasa Arenan investoinnin rahoitus: Ylimääräinen asia. Päätettiin ottaa käsiteltäväksi. Esittelijä lisäsi päätösesitykseen lauseen: Vuokrasopimuksen voimaantulon edellytyksenä on sen hyväksyminen kaupunginhallituksessa. Moisio esitti päätösesityksen hylkäämistä. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi. Päätösesitys hyväksyttiin (edelleen valtuustolle). Moision eriävä mielipide.

Kaupunginhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat voi lukea täältä. 

Stadstyrelsens föredragningslistor och protokoll finns här.