Olet täällä

Tietoa kaupungista

Kaupunginhallituksen päätökset Stadsstyrelsens beslut

Kaupunginhallituksen viimeisimmän kokouksen päätökset päivittyvät tälle sivulle heti kokouksen jälkeen. Besluten från stadsstyrelsens senaste möte uppdateras på den här sidan genast efter mötet.

Kaupunginhallituksen päätökset 19.2.2018 / Anna-Maija Iitola
Stadsstyrelsens beslut 19.2.2018 / Anna-Maija IItola

§31 päätösten täytäntöönpanot
Hyväksyttiin.

§32 Ikäneuvoston esitys mahdollisuudesta osallistua kaupungin lautakuntien ja jaostojen kokouksiin
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti

§33 Lahjoitusrahojen pääomat 31.12.2017
Selvitys merkittiin tiedoksi

§34 Asunto-osakkeen myynti As Oy Isännänrivi
Hyväksyttiin lisäyksellä; tarjous hyväksyttiin 117.000 +/- 10 % mahdollisuudella neuvotella tarjouksesta.

§35 Sisäinen avustus pääomavuokriin vuodelle 2017
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti

§36 Kaupungin toimenpiteet metsäkartellin johdosta
Hyväksyttiin esityksen mukaan

§37 Kuntaliitosneuvottelut Vaasa-Mustasaari, kuntaliitosta selvittävän ohjaus- ja johtoryhmän nimeäminen
Ohjausryhmään valittiin : kaupunginhallituksen jäsenet, valtuuston puheenjohtajisto sekä virkamiehinä kj. Häyry ja erityisasiantuntija Mäki-Krekola
Johtoryhmään valittiin: kh:n puheenjohtajisto (Berg, Heinonen, Moisio) sekä valtuuston pj. sekä heille varajäsenet: Andrejeff, Viinamäki, Ala-Kokko, ja valtuuston pj:n varajäsen: Kloo, virkamiehinä kj. Häyry ja erityisasiantuntija Mäki-Krekola.
Henkilöstön edustus: pyydetään ehdotus

§38 Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
Hyväksyttiin ( kj. käyttää otto-oikeutta soten tulosaluejohtajan tiettyihin päätöksiin).

§39 Tiedotusasia kaupunginjohtaja
Hyväksyttiin

§40 Vaasan yliopisto ja ammattikorkeakoulu yhteiseksi konserniksi
Hyväksyttiin edelleen valtuustolle.

§41 Yritystoimitalo Futura III takauksen jatkaminen
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

§42 Tiedotusasiat Sivistysjohtaja
Hyväksyttiin

§43 Valtuustoaloite Helsingin laajennettujen palveluiden mainostamisesta laittomille maassaolijoille Vaasassa /valtuustoaloite Lauri Karppi
Hyväksyttiin esityksen mukaan edelleen valtuustolle.

§44 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2017
Hyväksyttiin

§45 Ajankohtaisia asioita sote- ja maakuntauudistuksesta
Merkittiin tiedoksi ja muutosjohtaja Kentalalle annettiin tehtäväksi koota seuraavaan kokoukseen yhteenvetoa kaupungin tähän mennessä tekemistä päätöksistä ja linjauksista sekä mallintaa näiden pohjalta tulevaa palvelurakennetta ja palveluverkostoa.

§46 Eroanomus luottamustoimesta, Johannes Borg (RKP)
Valittiin Olli Aalto (RKP) aluetyöterveyden johtokuntaan varsinaiseksi jäseneksi jäljellä olevaksi kaudeksi.

§47 Vaasan koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmat kartoitettava ja korjattava, valtuustoaloite Matias Mäkynen
Hyväksyttiin edelleen valtuustolle.

§48 Maanhankinnan määrärahan käyttö maanparannustöihin
Hyväksyttiin

§49 Ravilaakson Taide-osaprojektin toteutus ja työryhmä
Hyväksyttiin

§50 Rantavyöhykkeen vuokrahinnoittelu
Hyväksyttiin

§51 Määräalan pitkäaikainen vuokraaminen, Kalaranta,Faros, Wasa Star Oy Ab
Hyväksyttiin

§52 Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnan laiksi Liikenne- ja viestintäviraston perustamisesta, Liikennevirastosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
Kaupunki ei anna asiasta lausuntoa, mutta seuraa ja ottaa kantaa Kuntaliiton kautta asian etenemisessä.

§53 Vaasan kaupungin pysäköintipolitiikan hyväksyminen
Hyväksyttiin lisäyksellä koskien linjausta pyöräpysäköinnin suositusnormeihin sivulla 22. Pyöräpysäköinti asuinrakennuksen yhteydessä 1 pp/30 k-m2  ja opiskelija-asunnoilla 1 pp/20 k-m2. Menee edelleen valtuustolle.

§54 Siilojen asemakaavan muutos, Vaasan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö tehdyn valituksen johdosta
Hyväksyttiin

§55 Tiedotusasiat, teknisen toimen johtaja
Hyväksyttiin

§56 Satamanosturin myynti
Hyväksyttiin.

 

Kaupunginhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat voi lukea täältä. 

Stadstyrelsens föredragningslistor och protokoll finns här.