Olet täällä

Tietoa kaupungista

Kaupunginhallituksen päätökset Stadsstyrelsens beslut

Kaupunginhallituksen viimeisimmän kokouksen päätökset päivittyvät tälle sivulle heti kokouksen jälkeen. Besluten från stadsstyrelsens senaste möte uppdateras på den här sidan genast efter mötet.

Kaupunginhallituksen päätökset 1.10.2018 / Anna-Maija Iitola
Stadsstyrelsens beslut 1.10.2018 / Anna-Maija IItola

263 § Takausanomus, Vetokannaksen Vapaaehtoinen Palokunta ry
Poistettiin listalta

264 § Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
Hyväksyttiin

265 § Tiedotusasiat, kaupunginjohtaja 1.10.2018
Hyväksyttiin

266 § Nuorisovaltuuston vaali 2019-2020
Hyväksyttiin

267 § Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän perussopimuksen muutos 1.1.2019 lukien
Hyväksyttiin valtuustolle

268 § Vaasan seudun jätepoliittinen ohjelma 2018-2023
Hyväksyttiin valtuustolle

270 § Tiedotusasiat, teknisen toimen johtaja 1.10.2018
Hyväksyttiin

271 § Teknisten tukipalveluiden organisointi 2018
Hyväksyttiin

272 § Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen valmistelu
Hyväksyttiin

 

 

Kaupunginhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat voi lukea täältä. 

Stadstyrelsens föredragningslistor och protokoll finns här.