Olet täällä

Kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto

Tietoa kaupungista

Kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston alaisuudessa toimii suomennkielisen perusopetuksen tulosalue. Kasvatus- ja opetuslautakunnalla on suomen- ja ruotsinkieliset jaostot, jotka 1) päättävät lautakunnan osoittamien määrärahojen ja muiden jaostolle kohdennettujen voimavarojen puitteissa perusopetuslaissa koulutuksen järjestäjälle säädetyistä tehtävistä 2) huolehtivat yhteistyöstä muiden oppilaitosten ja koulumuotojen sekä eri viranomaisten kanssa sekä antaa eri viranomaisten pyytämät lausunnot ja vastineet. Esiopetuksen osalta jaostot käsittelevät omaa kieliryhmäänsä koskevat opetukseen ja sen kehittämiseen liittyvät asiat ja hyväksyvät opetussuunnitelmat ja niihin liittyvät muut suunnitelmat.
Kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielisen  jaoston kokouspäivät 2017 ja jaoston jäsenet
esityslista pöytäkirja huom!
     
     

Suomenkielinen jaosto kokoontuu
aika:
paikka:

Suomenkielisen jaoston tarkastetut pöytäkirjat ovat nähtävillä:
aika:
paikka:
lisätietoja:

Suomenkielisen viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä:
aika:
paikka:
lisätietoja:

Kasvatus- ja opetuslautakunta
entinen Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan suomenkielinen jaosto