Olet täällä

Tietoa kaupungista

Tekninen toimi

Tekninen toimi huolehtii toimialajohtajan alaisuudessa mm. kaupunkiympäristön suunnittelusta, liikenteestä ja logistiikasta, vesi- ja jätehuollosta, kaupungin toimitiloista sekä ruokapalveluista.
Teknisen toimen tulosalueet:
Rakennusvalvonta, Ympäristönsuojelu, Kiinteistötoimi, Kuntatekniikka,
Tekniset palvelut, Siivouspalvelut, Ruokapalvelut, Jätelautakunta
Tekninen lautakunta
11 jäsentä ja 11 varajäsentä
Rakennus- ja ympäristölautakunta
9 jäsentä ja 9 varajäsentä
Vaasan seudun jätelautakunta
11 jäsentä ja 11 varajäsentä joista Vaasa nimeää 5 jäsentä ja 5 varajäsentä
Teknisten liikelaitosten johtokunta
9 jäsentä ja 9 varajäsentä
Päättäjät ja valmistelijat
           Sivistystoimen päättäjät ja valmistelijat
           Keskushallinnon päättäjät ja valmistelijat
           Sosiaali- ja terveystoimen päättäjät ja valmistelijat
           Teknisen toimen päättäjät ja valmistelijat