Olet täällä

Teknisten liikelaitosten johtokunta

Tietoa kaupungista

Vaasan talotoimen osalta johtokunta 1) päättää vuokrausperiaatteista, sisäisten vuokrien osalta kaupunginhallituksen määrittelemien suuntaviivojen pohjalta 2) päättää kaupungin tarvitsemien tilojen vuokralle ottamisesta 3) laatii kaupungin toimitilahankkeiden hankesuunnitelmat tulosalueiden tekemien tarveselvitysten pohjalta sekä suunnittelee ja toteuttaa uudisrakennus- ja perusparannushankkeet valtuuston hyväksymien toimitilahankinnan yleisten menettelytapaohjeiden pohjalta. Vaasan Veden osalta johtokunta 4) päättää vesi- ja jätevesimaksuista, liittymis- ja toimitusehdoista sekä Vaasan Vesiliikelaitoksen muista maksuista.
Teknisten liikelaitosten johtokunnan kokouspäivät 2017  ja
johtokunnan jäsenet
esityslista pöytäkirja huom!
20.6. 20.6.  
12.9. 12.9.  
10.10. 10.10.  
14.11. 14.11.  
12.12. 12.12.  

Teknisten liikelaitosten johtokunta kokoontuu
aika:
paikka:

johtokunnan tarkastetut pöytäkirjat ovat nähtävillä:
aika:
paikka:
lisätietoja:

johtokunnan viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä:
aika:
paikka:
lisätietoja:

Teknisten liikelaitosten johtokunta = entinen
Vaasan Talotoimi -liikelaitoksen johtokunta ja
Vaasan Vesi -liikelaitoksen johtokunta