Olet täällä

Tietoa kaupungista

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuustolla (KV) on yleinen toimivalta päättää kunnan asukkaiden yhteisistä asioista. Päätösvalta kuuluu valtuustolle, jollei erikseen ole toisin säädetty tai jollei valtuusto ole itse siirtänyt toimivaltaansa kunnan muille viranomaisille vahvistamallaan hallintosäännöllä.

Kaupunginvaltuuston jäsenet ja varavaltuutetut
esityslistat, pöytäkirjat

Kokouspäivät  2018
pöytäkirja
12.2.
19.3.
14.5.
11.6. tilinpäätös ja kehys vuodelle 2019
3.9.
8.10.
12.11. talousarvio
10.12.

Kokous aika ja paikka
maanantaisin kello 17.45 osoitteessa Hallintotalo Vaasanpuistikko 10.
Kokoukset ovat yleisölle avoimia.

Trarkastetut pöytäkirjat ovat nähtävillä
kokousta seuraavan viikon toisesta arkipäivästä lukien kaupungin verkkosivuilla ja Kansalaisinfossa.
Lisätietoja keskuskirjaamosta
p. 06 325 1066 keskuskirjaamo@vaasa.fi

Pöytäkirja valtuuston kokouspäivistä KV 18.12.2017 § 124 liite 1
Pöytäkirja valtuuston järjestäytymisestä KV 4.9.2017 § 93

Valtuustoaloitteet                    
Valtuustoryhmien puheenjohtajat
Web-lähetys valtuuston kokouksesta

Hallintotalo