Olet täällä

Tietoa kaupungista

Vaasan seudun yhteistyöneuvottelukunta

Vaasan seudun seutuyhteistyön organisointi perustuu kuntien väliseen sopimukseen seutuyhteistyöstä, jonka Vaasan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 19.1.2009 § 33. Sopimuksen mukaan kuntien yhteistyöelimenä toimii Vaasan seudun yhteistyöneuvottelukunta, johon kunnat valitsevat edustajansa ja heille henkilökohtaiset varaedustajat siten, että kutakin kuntaa edustavat valtuuston ja hallituksen puheenjohtajat sekä kunnanjohtaja. Vaasan kaupunki valitsee lisäksi neuvottelukuntaan kaksi muuta edustajaa. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii Vaasan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajana Mustasaaren kunnanvaltuuston puheenjohtaja. Neuvottelukunnassa käsiteltävät asiat valmistelee kunnanjohtajakokous.

puheenjohtaja Joakim Strand
I varapuheenjohtaja
Mustasaaren kunnanvaltuuston puheenjohtaja
kausi 1.6.2017 - 31.5.2021

jäsenet
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Joakim Strand
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kim Berg
kaupunginjohtaja Tuomas Häyry
kaupungin edustajat Marko Heinonen, Ulla Granfors
sivistystoimen johtaja Christina Knookala
teknisentoimen johtaja Markku Järvelä
sosiaali- ja terveystoimen johtaja Jukka Kentala

sivuun liittyvät pöytäkirjat:
Kaupunginhallitus 28.8.2017 339 Vaasanseudun yhteistyöneuvottelukunnan edustajat 2017 - 2021

sivuun liittyvät linkit:
Mustasaari