Olet täällä

Tietoa kaupungista

Vaasanseudun yhteistyöneuvottelukunta

Vaasan seudun seutuyhteistyön organisointi perustuu kuntien väliseen sopimukseen seutuyhteistyöstä, jonka Vaasan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 19.1.2009 § 33. Sopimuksen mukaan kuntien yhteistyöelimenä toimii Vaasan seudun yhteistyöneuvottelukunta, johon kunnat valitsevat edustajansa ja heille henkilökohtaiset varaedustajat siten, että kutakin kuntaa edustavat valtuuston ja hallituksen puheenjohtajat sekä kunnanjohtaja. Vaasan kaupunki valitsee lisäksi neuvottelukuntaan kaksi muuta edustajaa. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii Vaasan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajana Mustasaaren kunnanvaltuuston puheenjohtaja. Neuvottelukunnassa käsiteltävät asiat valmistelee kunnanjohtajakokous.
puheenjohtaja Joakim Strand
I varapuheenjohtaja Mustasaaren kunnanvaltuuston puheenjohtaja
kausi

1.6.2017 - 31.5.2021

Kaupunginhallituksen päätös KH 28.8.2017 § 339
  jäsenet
kv:n pj Joakim Strand
kh:n pj Kim Berg
kaupunginjohtaja Tuomas Häyry
kaupungin edustajat
 
Marko Heinonen
Ulla Granfors
Toimialajohtajat osallistuvat yhteistyöneuvottelukunnan työskentelyyn.
sivistystoimen johtaja Christina Knookala
teknisentoimen johtaja Markku Järvelä
sosiaali- ja terveystoimen johtaja Jukka Kentala