Olet täällä

Tietoa kaupungista

Koulutuslautakunta

Koulutuslautakunta (KoLa) huolehtii kaupungin toisen asteen koulutuksen (ammatillisen koulutuksen ja ammatillisen aikuiskoulutuksen sekä lukiokoulutuksen), taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön sekä nuorisopalveluiden palveluista ja toimii lainsäädännön mukaisena viranomaisena edellä mainituissa asioissa.

Koulutuslautakunnan kokouspäivät 2018 koulutuslautakunnan päätöksessä 12.12.2017 41
31.1. Vasa Arbis
15.3. torstai Vaasan lyseon lukio
25.4. Vasa Gymnasium
13.6. kokous siirretään pidettäväksi 30.5.
4.9. tiistai talousarviokokous Vamia, Sampo-kampus
3.10. Kuula-opisto 7.11. Vamia, Silveria
7.11. Vamia, Silveria
11.12.tiistai Vamia, Silveria

Koulutuslautakunta kokoontuu koulutuslautakunnan järjestäytyminen päätöksessä 8.8.2017 1
keskiviikkoisin klo 16.30 pääsääntöisesti Vamiassa, Silveriassa
Koulutuslautakunta voi tarvittaessa muuttaa kokousaikoja tai sopia lisäkokouksista.

Koulutuslautakunnan tarkastetut pöytäkirjat ovat nähtävillä:
kokousta seuraavana tiistaina kaupungin internetsivuilla
lisätietoja: Sari Tarvonen

Esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset
Koulutuslautakunnan jäsenet
Koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto
Koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto