Olet täällä

Tietoa kaupungista

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta huolehtii kaupungin liikuntapalveluista sekä museoista, kulttuuritoiminnasta, kirjastoista, teatterista ja orkesterista ja toimii lainsäädännön mukaisena viranomaisena Kulttuuri- ja liikuntalautakun-nan asioissa. Kulttuuri- ja liikuntalautakunnalla on sekä kulttuuri- että liikuntajaosto.

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan jäsenet
esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan kokouspäivät 2017:
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta 13.9.2017 § 1
13.9.
11.10.
14.11.
14.12.

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta kokoontuu:
aika: klo 16.30
paikka:  Hallintotalo Vaasanpuistikko 10,  kaupunginhallituksen sali 
Lautakunta voi tarvittaessa muuttaa kokousaikoja tai sopia lisäkokouksista.

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan tarkastetut pöytäkirjat ovat nähtävillä:
aika: kokousta seuraavana tiistaina
paikka: kaupungin internetsivut
lisätietoja: Sanna Bondas

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan kulttuurijaosto
Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan liikuntajaosto