Olet täällä

Tietoa kaupungista

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan jäsenet

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnassa on yksitoista (11) jäsentä ja jokaisella jäsenellä henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee lautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Lautakunnan varsinaisista jäsenistä on vähintään kahdeksan (8) oltava valtuutettuja tai varavaltuutettuja.
puheenjohtaja Anita Niemi-Iilahti
varapuheenjohtaja Tommi Mäki
esittelijät
 
 
 
 
 
Knookala Christina
Pääjärvi-Myllyaho Riitta
Ahola Marita
Kiviniemi Erik
Kyntäjä-Saari Petra
Green Selma
kaupunginhallituksen edustaja Heinonen Marko
läsnäolo- ja puheoikeus   
 
 
liikuntajaoston puheenjohtaja
kulttuurijaoston puheenjohtaja
lautakunnan varapuheenjohtaja
nuorisovaltuuston edustaja 2017 - 2018
nuorisovaltuuston varajäsen 2017 - 2018
Inkeri Pöllänen
Neo Paavola
pöytäkirjanpitäjä Sanna Bondas
kausi    1.6.2017 - 31.5.2021
jäsenet / varajäsenet 11 / 11
kaupunginvaltuuston päätös KV 12.6.2017 § 69
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta
 
kulttuurijaosto
liikuntajaosto
puolue / jäsenet puolue / varajäsenet
RKP Martin Norrgård
RKP Magdalena Snickars
RKP Robin Nordlund
RKP Madeleine Hamberg
RKP Roland Juthman
RKP Karolina Strand
RKP Tomislav Krstevski
RKP Linnea Hasselblatt KV 9.10.17 § 110
SDP Sari Ala-Heikkilä
SDP Anita Niemi-Iilahti
SDP Heikki Turtonen
SDP Erika Airaksinen
KOK Tommi Mäki
KOK Leena Tulimaa
KOK Manu Korkman
KOK Tuija Kuivinen
PS Matti Vahtera PS Juha Rantala
Vihr Marko Perälä Vihr Hanna Mellberg
Vas Seija Suomela Vas Sirpa Sainio