Olet täällä

Tietoa kaupungista

Lautakuntien puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja sihteerit

Sivulla on kauden 1.6.2017 - 31.5.2021 Vaasan kaupungin hallinnon 11 lautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin yhteystiedot.
  Kasvatus- ja opetuslautakunta
jäsenet
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
sihteeri
Linnea West
Ulla Granfors
 
KVVL
 
Kaupunginvaltuuston vaalilautakunta
jäsenet
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
sihteeri
Ivanka Capova
Matias Mäkynen
Marjo Mäki-Krekola
KEVLTK
 
Keskusvaalilautakunata
jäsenet
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
sihteeri
Reinhold Klockars
Pauli Karhu
 
  Koulutuslautakunta
jäsenet
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
sihteeri
Juha Silander
Lotta Alhonnoro
Sari Tarvonen
  Kulttuuri- ja liikuntalautakunta
jäsenet
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
sihteeri

Anita Niemi-Iilahti
Tommi Mäki

RYLA
 
Rakennus- ja ympäristölautakunta
jäsenet
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
sihteeri
Johan Ångerman
Ville Jussila
Anna Liisa Suoranta
SOTELA
 
Sosiaali- ja terveyslautakunta
jäsenet
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
sihteeri
Thomas Öhman
Marjatta Kiviranta
 
TARLA
 
Tarkastuslautakunta
jäsenet
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
esittelijä
sihteeri
Heimo Hokkanen
Anne Rintamäki
 
 
TELA
 
Tekninen lautakunta
jäsenet
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
sihteeri
Erkki Teppo
Kai Luoma
 
JATELTK
 
Vaasan seudun jätelautakunta
jäsenet
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
sihteeri
 
Susanna Paavola-Lehtinen, 06 325 4206
susanna.paavola-lehtinen@vaasa.fi
VALUELTK
 
Vähänkyrön aluelautakunta
jäsenet
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
sihteeri
Pasi Keskinen
Mauri Ollila