Olet täällä

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Tietoa kaupungista

Sosiaali- ja terveyslautakunta huolehtii kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimii lainsäädännön mukaisena viranomaisena edellä mainituissa asioissa. Lautakunta huolehtii Laihian perusterveydenhuollon tehtävistä sekä niistä sosiaalitoimen palveluista, jotka Laihian kunta on erillisellä sopimuksella sille siirtänyt. Lisäksi lautakunta 1) päättää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä ja siihen liittyvistä toimenpiteistä sosiaalihuoltolain, kansanterveyslain, terveydenhuoltolain, erikoissairaanhoitolain sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvien erityislakien perusteella 2) nimeää potilasasiamiehen 3) toimii raittiustyöstä vastaavana toimielimenä.
Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouspäivät SOTELA 13.12.2016 § 137 2017 ja  … jäsenet
esityslista pöytäkirja huom!
13.6. 13.6.   
29.8.  29.8.  
12.9. 12.9. (TA) talousarvio
3.10. 3.10.  
7.11. 7.11.   
12.12 12.12  

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontuu:
aika: tiistai klo 16.30
paikka: Sosiaali- ja terveystoimi Ruutikellarintie 4
Tarvittaessa lautakunta kutsutaan koolle myös muina aikoina.

lautakunnan tarkastetut pöytäkirjat ovat nähtävillä:
aika: virka-aikana, kokousta seuraavan viikon maanantaina
paikka: Sosiaali- ja terveystoimi Ruutikellarintie 4, kerros 1
aika: pöytäkirjat ovat heti niiden valmistuttua
paikka: kaupungin kotisivuilla, kohdasta Esityslistat ja pöytäkirjat.
lisätietoja:

lautakunnan viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä:
aika: virka-aikana, joka perjantai
paikka: Sosiaali- ja terveystoimi Ruutikellarintie 4, kerros 1
lisätietoja:

… Laihian ja Vaasan aluejaosto
… yksilöjaosto

entinen (Sosiaali- ja terveyslautakunnan) sivu