Olet täällä

Tietoa kaupungista

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta huolehtii kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimii lainsäädännön mukaisena viranomaisena edellä mainituissa asioissa. Lautakunta huolehtii Laihian perusterveydenhuollon tehtävistä sekä niistä sosiaalitoimen palveluista, jotka Laihian kunta on erillisellä sopimuksella sille siirtänyt. Lisäksi lautakunta 1) päättää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä ja siihen liittyvistä toimenpiteistä sosiaalihuoltolain, kansanterveyslain, terveydenhuoltolain, erikoissairaanhoitolain sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvien erityislakien perusteella 2) nimeää potilasasiamiehen 3) toimii raittiustyöstä vastaavana toimielimenä.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenet
esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouspäivät 2018: SOTELA 12.12.2017 § 107
liite 30.1. 20.2. 20.3. 24.4. 22.5. 19.6. 28.8. 11.9. 9.10. 13.11. 11.12.

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontuu:
aika: tiistai klo 16.30
paikka: pääsääntöisesti Sosiaali- ja terveystoimi Ruutikellarintie 4, kerros 1, Vöyri-kokoustila
Sosiaali- ja terveyslautakunta voi tarvittaessa muuttaa kokousaikoja tai sopia lisäkokouksista.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tarkastetut pöytäkirjat ovat nähtävillä:
aika: kokousta seuraavana maanantaina
paikka: kaupungin kotisivuilla
lisätietoja: Christine Nyholm

Sosiaali- ja terveyslautakunnan Laihian ja Vaasan aluejaosto
Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöjaosto