Olet täällä

Tietoa kaupungista

Tarkastuslautakunta

Kaupunginvaltuuston alainen tarkastuslautakunta (TARLA) huolehtii valtuuston toimikautta vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä, valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat ja arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastustoimeen kuuluvat tarkastuslautakunta, tarkastusyksikkö ja jhtt-tilintarkastajayhteisö.
Tarkastuslautakunnan kokouspäivät 2017 TARLA 31.5.2016 § 24 ja
 jäsenet
esityslista pöytäkirja huom!
31.1. 31.1.  
7.3. 7.3.  
11.4. 11.4.  
9.5. 9.5.  
30.5. 30.5.  
29.8. 29.8. TARLA 30.5.2017 § 25
Tarkastuslautakunnan kokouspäivät 2016
esityslista pöytäkirja huom!
2.2. 2.2.  
8.3. 8.3.  
12.4. 12.4.  
3.5. 3.5.  
31.5. 31.5.  
30.8. 30.8.  
29.11. 29.11.  

Tarkastuslautakunta kokoontuu:
aika: tiistai klo 17.15
paikka: Tarkastusyksikö Vaasanpuistikko 17, kerros 5
Lautakunnan työn luonteesta johtuen jokaisen kokouksen lopussa varmennetaan / tarkastetaan seuraavan kokouksen ajankohta.

lautakunnan tarkastetut pöytäkirjat ovat nähtävillä:
aika: kokousta seuraavan viikon perjantaina klo 13 - 15
paikka: Tarkastusyksikö Vaasanpuistikko 17, kerros 5
lisätietoja: Pirkko-Liisa Ala-Karjanmaa 06 325 1314 pirkko-liisa.ala-karjanmaa@vaasa.fi

lautakunnan viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä:
aika: parittomien viikkojen perjantai klo 13 - 15
paikka: Tarkastusyksikö17, kerros 5.
lisätietoja: Pirkko-Liisa Ala-Karjanmaa 06 325 1314 pirkko-liisa.ala-karjanmaa@vaasa.fi

Arviointi ja tilintarkastus