Olet täällä

Tietoa kaupungista

Tarkastuslautakunta

Kaupunginvaltuuston alainen tarkastuslautakunta (TARLA) huolehtii valtuuston toimikautta vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä, valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat ja arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastustoimeen kuuluvat tarkastuslautakunta, tarkastusyksikkö ja jhtt-tilintarkastajayhteisö.

Tarkastuslautakunnan kokouspäivät:
kevät 2018:
6.2.
13.3.
10.4.
8.5.
29.5.

syksy 2018:
28.8.
9.10.
27.11.

kevät 2019:
5.2.
12.3.
9.4.
7.5.
28.5

Tarkastuslautakunta kokoontuu:
tiistaisin klo 17.15 tarkastusyksikössä Vaasanpuistikko 17, kerros 5
Lautakunnan työn luonteesta johtuen jokaisen kokouksen lopussa varmennetaan / tarkastetaan seuraavan kokouksen ajankohta.

tarkastetut pöytäkirjat ovat nähtävillä:
pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen kaupungin verkkosivuilla
lisätietoja: Matti Rosvall

sivun päätöksiin liittyvät pöytäkirjat:
Vaasan kaupungin hallintosäännön 162 mukaisesti
TARLA 29.8.2017 33 kokouspäivät kevät 2018
TARLA 29.5.2018 23 kokouspäivät syksy 2018 ja kevät 2019

sivuun liittyvät linkit:
Tarkastuslautakunnan jäsenet

Esityslistat ja pöytäkirjat
Arviointi ja tilintarkastus