Olet täällä

Tietoa kaupungista

Tarkastuslautakunta

Kaupunginvaltuuston alainen tarkastuslautakunta (TARLA) huolehtii valtuuston toimikautta vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä, valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat ja arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastustoimeen kuuluvat tarkastuslautakunta, tarkastusyksikkö ja jhtt-tilintarkastajayhteisö.

kokouspäivät keväällä 2019:

kokouspäivät syksyllä 2018:

kokoukset pidetään:
tiistaisin klo 17.15 tarkastusyksikössä Vaasanpuistikko 17 kerros 5
Lautakunnan työn luonteesta johtuen jokaisen kokouksen lopussa varmennetaan / tarkastetaan seuraavan kokouksen ajankohta.

kokouspöytäkirjat ovat nähtävillä:
pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen kaupungin verkkosivuilla

lisätietoja: Matti Rosvall

sivuun liittyvät pöytäkirjat:
Vaasan kaupungin hallintosäännön 162 mukaisesti
tarkastuslautakunta 29.8.2017 33 kokouspäivät kevät 2018
tarkastuslautakunta 29.5.2018 23 kokouspäivät syksy 2018 ja kevät 2019

sivuun liittyvät linkit:
Tarkastuslautakunnan jäsenet

Esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset
Arviointi ja tilintarkastus

muuta:
tarkastuslautakunta = TARLA