Olet täällä

Tietoa kaupungista

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta (TELA) huolehtii kaupungin maaomaisuudesta ja sen kehittämisestä, asuntotoimen tehtävistä, paikkatietopalveluista, kiinteistönmuodostuksesta, kunnallisteknisistä palveluista, kunnallisen pysäköinninvalvonnan järjestämisestä ja toimii lainsäädännön mukaisena viranomaisena edellä mainituissa asioissa sekä huolehtii kaupungin teknisistä palveluista, siivouspalveluista ja ruokapalveluista. Tekninen lautakunta toimii lisäksi tielautakuntana ja joukkoliikenneviranomaisena

Teknisen lautakunnan jäsenet
esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Teknisen lautakunnan kokouspäivät 2017: TELA 16.8.2017 § 104
18.1.
1.2.
21.2. tistai
15.3.
5.4.
26.4.
17.5.
6.6. tiistai (Kokous 14.6. on peruttu).
16.8.
31.8. torstai, klo 15 (talousarvioesitykset)
20.9.
18.10.
9.11. torstai
29.11.
14.12. torstai

Tekninen lautakunta kokoontuu:
aika: keskiviikkoisin klo 16.30
paikka: pääsääntöisesti Tekninen virasto Kirkkopuistikko 26 A kerros 2
Tekninen lautakunta voi tarvittaessa muuttaa kokousaikoja tai sopia lisäkokouksista Hallintosäännön mukaisesti.

Teknisen lautakunnan tarkastetut pöytäkirjat ovat nähtävillä:
aika: kokousta seuraavana keskiviikkona
paikka: kaupungin internetsivut
lisätietoja: Päivi Saukkoranta p. 06 325 4005 paivi.saukkoranta@vaasa.fi