Olet täällä

Tietoa kaupungista

Vaasan seudun jätelautakunnan jäsenet

Kuntien Isokyrö, Korsnäs, Maalahti, Mustasaari, Vaasa ja Vöyri yhteisessä Vaasan seudun jäte-lautakunnassa on 11 jäsentä. Vastuukunta Vaasa valitsee lautakuntaan viisi (5) jäsentä, Mustasaari kaksi (2) jäsentä ja muut sopimuskunnat kukin yhden (1) jäsenen. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Vaasan kaupungin valitsemista varsinaisista jäsenistä on vähintään kolmen (3) oltava valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajiston noudattaen yhteistä toimielintä koskevan sopimuksen asianomaista määräystä. Toiminnasta määrätään tarkemmin Vaasan seudun jätelautakunnan johtosäännössä.

puheenjohtaja Michael Luther   
varapuheenjohtaja Liisa Wahlström  
läsnäolo- ja puheoikeus Sebastian Rönnlund
pöytäkirjanpitäjä Susanna Paavola-Lehtinen
kausi 1.6.2017 - 31.5.2021

puolue / Vaasan jäsenet /  varajäsenet
RKP
Robert Grönblom  Mikael Frejman
Linnea Hasselblatt  Karolina Strand
SDP
Kari Laine  Karita Blom
Arne Mäenpää  Vihreä liitto Suvi Syrjä
KOK
Liisa Wahlström  Peter Remahl

Isokyrön jäsenet / varajäsenet
Beata Taijala Merita Buck

Korsnäsin jäsenet / varajäsenet
Anna-Lena Kronqvist Håkan Wester

Maalahden jäsenet / varajäsenet
Kenneth Skinnars Carola Bengs-Lattunen

Mustasaaren jäsenet / varajäsenet
Maria Backman Ulf Hildén
Michael Luther Carola Lithén

Vöyrin jäsenet / varajäsenet
Ove Bergman Fredrik Back

sivuun liittyvät pöytäkirjat:
kaupunginvaltuusto 9.10.2017 109 vaali
jätelautakunta 21.4.2015 16 sihteerin nimeäminen

sivuun liittyvät linkit:
Vaasan seudun jätelautakunta
Esityslistat ja pöytäkirjat

muuta:
puheenjohtaja 1.6.2017 - 31.5.2019 Michael Luther   
varapuheenjohtaja 1.6.2017 - 31.5.2019 Liisa Wahlström 

puheenjohtaja kaudelle 1.6.2019 - 31.5.2021 Robert Grönblom  
varapuheenjohtaja kaudelle 1.6.2019 - 31.5.2021 Michael Luther

Vaasan seudun jätelautakunta = JATELTK