Olet täällä

Tietoa kaupungista

Vaasan seudun jätelautakunnan jäsenet

Kuntien Isokyrö, Korsnäs, Maalahti, Mustasaari, Vaasa ja Vöyri yhteisessä Vaasan seudun jäte-lautakunnassa on 11 jäsentä. Vastuukunta Vaasa valitsee lautakuntaan viisi (5) jäsentä, Mustasaari kaksi (2) jäsentä ja muut sopimuskunnat kukin yhden (1) jäsenen. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Vaasan kaupungin valitsemista varsinaisista jäsenistä on vähintään kolmen (3) oltava valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajiston noudattaen yhteistä toimielintä koskevan sopimuksen asianomaista määräystä. Toiminnasta määrätään tarkemmin Vaasan seudun jätelautakunnan johtosäännössä.
puheenjohtaja 1.6.2017 - 31.5.2019
1.6.2019 - 31.5.2021
Michael Luther    
Robert Grönblom    
varapuheenjohtaja 1.6.2017 - 31.5.2019
1.6.2019 - 31.5.2021
Liisa Wahlström    
Michael Luther    
pöytäkirjanpitäjä
JATELTK 21.4.2015 § 16
 
Susanna Paavola-Lehtinen
kausi  1.6.2017 - 31.5.2021
jäsenet /varajäsenet 5 + 5
kaupunginvaltuuston päätös 9.10.2017 § 109
JATELTK Vaasan seudun jätelautakunta
Vaasa
Robert Grönblom
Linnea Hasselblatt
Kari Laine
Arne Mäenpää
Liisa Wahlström
 
Mikael Frejman
Karolina Strand
Karita Blom
Suvi Syrjä
Peter Remahl
Isokyrö
Beata Taijala
 
Merita Buck
Korsnäs
Anna-Lena Kronqvist
 
Håkan Wester
Maalahti
Kenneth Skinnars
 
Carola Bengs-Lattunen
Mustasaari
Maria Backman
Michael Luther
 
Ulf Hildén
Carola Lithén
Vöyri
Ove Bergman
 
Fredrik Back