Olet täällä

Tietoa kaupungista

Ikäneuvosto

Ikäneuvoston toiminnan tarkoituksena on toimia vaikuttamis-, tiedottamis- ja yhteistyöelimenä ikääntyneiden, viranomaisten, päätöksentekijöiden ja muiden yhteistyötahojen välillä. Neuvosto (IKANEUV) tukee ja edistää ikääntyneiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja selviytymistä eri toiminnoissa seuraamalla kaupungin eri hallintokuntien toimia ja päätöksentekoa ja vaikuttamalla niihin.

Ikäneuvoston kokouspäivät 2017 ja jäsenet

pöytäkirjat huom!
15.2.  
21.3.  
21.4.  
4.5.  
23.5.  
   

Ikäneuvosto kokoontuu:
aika:
paikka:

Ikäneuvoston tarkastetut pöytäkirjat 2017 ovat nähtävillä:
aika:
paikka: kaupungin internet sivuilla kohdassa Esityslistat ja pöytäkirjat / vanha järjestelmä
lisätietoja: Seija Nyqvist p. 040 717 3005 seija.nyqvist@vaasa.fi

Ikäneuvoston viranhaltijapäätökset 2017 ovat nähtävillä:
aika:
paikka:
lisätietoja:

Ikäneuvoston toimintasääntö