Olet täällä

Tietoa kaupungista

Pohjoisten kaupunginosien aluetoimikunta eli Gerbyn aluetoimikunta

Kaupunginhallitus asettaa toimikaudekseen Pohjoisten kaupunginosien aluetoimikunnan, josta voidaan käyttää myös nimeä Gerbyn aluetoimikunta. Siihen kuuluvat Gerbyn - Vestervikin - Isolahden - Pukinjärven ja lähiympäristön alueet. Toimikuntaan nimetään kahdeksan (8) toiminta-alueella asuvaa jäsentä. Jäsenistä kaksi asetetaan koulujen edustajista, kaksi alueen asukasyhdistysten, yksi seurakuntien, yksi Setlementin, yksi nuorison ja yksi yhdyskuntatyöryhmän esittämistä henkilöistä. Jäsenille nimetään henkilökohtaiset varajäsenet. Kaupunginhallitus nimeää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Aluetoimikunta nimeää itselleen sihteerin.
puheenjohtaja Mauri Öljymäki
varapuheenjohtaja Fredrik Sundell
esittelijä Christina Knookala
sihteeri  
kaupungin edustaja  
kausi 1.6.2017 - 31.5.2019
jäsenet / varajäsenet 8 / 8
kaupunginhallituksen päätös KH 18.9.2017 § 366
pöytäkirjat Pohjoisten kaupunginosien
aluetoimikunnan pöytäkirjat
 
elin jäsenet / varajäsenet
Gerbyn koulu
 
Fredrik Sundell /
Mathias Smeds
Länsimetsän koulu
 
Nina Peltomäki /
Jaana Paakkunainen-Paalanen
Gerby-Västervik kotiseutuyhdistys
 
Eva Simons /
Marcus Hellman
Isolahti seura
 
Airenne Britta /
Jarmo Mäkynen
Suomen- ja ruotsinkielinen seurakunta
 
Mauri Öljymäki /
Lax Christel
Vaasan Setlementtiyhdistys
 
Ekberg Camilla /
Kyrönlahti-Granberg Pauliina
Yhdyskuntatyöryhmä
 
Strandvall Britt-Mari /
Kathy Guss
Nuorisotilat
 
Ove Wiklund /
Lukas Nyberg
nve Altti Vistilä

nve = nuorisovaltuuston edustaja 2017 - 2018