Olet täällä

Tietoa kaupungista

Variskan aluetoimikunta

Variskan aluetoimikunnan tehtävänä on edistää Vanhan Vaasan – Ristinummen - Haapaniemen – Melaniemen ja lähiympäristön alueen kulttuurista, sosiaalista ja fyysistä kehitystä seuraamalla, tekemällä aloitteita, ottamalla kantaa, esittämällä tavoitteita ja antamalla lausuntoja valmisteilla oleviin asioihin. Kaupunginhallitus asettaa toimikaudekseen aluetoimikunnan, johon nimetään seitsemän (7) toiminta-alueella asuvaa jäsentä, joille nimetään henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenistä kaksi (2) asetetaan alueen asukasyhdistysten esittämistä henkilöistä. Kaupunginhallitus nimeää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
puheenjohtaja Kivimäki Jorma
varapuheenjohtaja Perttola Jussi
pöytäkirjanpitäjä Tapio Ruostetoja
nuorisovaltuuston edustaja 2017 - 2018 Kirill Helsing
kausi 1.6.2017 - 31.5.2019
jäsenet / varsinaiset 7 / 7
kaupunginhallituksen päätös KH 18.9.2017 § 365
pöytäkirjat Variskan aluetoimikunnan kokoukpöytäkirjat
jäsenet varajäsenet
Kivimäki Jorma
Peltonen Kari  (as.yhd.)
Perttola Jussi
Ristilä Jouko (as.yhd.)
Saari Esa  (as.yhd.)
Salme Mänty
Weegar Kerstin
Pihlajamäki Ulla
Perkiö Tuula
Wahlström Liisa
Huhtanen Juha-Matti
Frangen Juhani
Hautamäki Kaj
Salovaara-Kero Anne

 

Variskan aluetoimikunnan toimintasääntö