Olet täällä

Variskan aluetoimikunta

Tietoa kaupungista

Variskan aluetoimikunnan tehtävänä on edistää Vanhan Vaasan – Ristinummen - Haapaniemen – Melaniemen ja lähiympäristön alueen kulttuurista, sosiaalista ja fyysistä kehitystä seuraamalla, tekemällä aloitteita, ottamalla kantaa, esittämällä tavoitteita ja antamalla lausuntoja valmisteilla oleviin asioihin. Kaupunginhallitus asettaa toimikaudekseen aluetoimikunnan, johon nimetään seitsemän (7) toiminta-alueella asuvaa jäsentä, joille nimetään henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenistä kaksi (2) asetetaan alueen asukasyhdistysten esittämistä henkilöistä. Kaupunginhallitus nimeää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
puheenjohtaja Lahti Kalevi
varapuheenjohtaja Perttola Jussi
sihteeri Ruostetoja Tapio
kausi 2015 - 31.5.2017
jäsenet / varsinaiset 7 / 7
kaupunginhallituksen päätös KH 2.3.2015 § 68
jäsenet: varajäsenet: huom!
Lahti Kalevi
Perttola Jussi
Weegar Kerstin
Mänty Salme
Peltonen Kari
Ristilä Jouko
Kivimäki Jorma
Saari Markku
Isara Akeri
Salovaara-Kero  Anne
Hautamäki Kaj 
Perkiö Tuula
Frangén Juhani
Suomela Seija
 

Kirill Helsing

 

nuorisovaltuusto 2017 - 2018

Variskan aluetoimikunnan kokoukpöytäkirjat 2014 –