Olet täällä

Tietoa kaupungista

Vaasan kaupungin konsernirakenne

Vaasan kaupungin konsernirakenne muodostuu asunto -, kiinteistö, - ja muista osakeyhtiöistä. Osaan näistä liittyy tytär- ja osakkuusyhtiöistä. Kaupungin konsernissa on mukana myös kuntayhtymiä. Muut Kaupungin yhteistyötahot: yhtiöt, yhteisöt, säätiöt ja yhdistykset, löytyvät sivun linkin takaa nimensä mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Kaupungin edustaja (edustajat) niissä mainitaan sidosyhteisön tiedoissa.

Sivuun liittyvät linkit:

Vaasan kaupungin konsernirakenne 
Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden tytär- ja osakuusyhtiöt As Oy 15%
Toimitilayhtiöiden tytär- ja osakkuusyhtiöt Koy 30%
Muut tytär- ja osakkuusyhtiöt Oy 55%
Kuntayhtymät
Muut yhtiöt, yhteisöt, säätiöt ja yhdistykset
Vaasan kaupungin konserniohje
Tietoja Vaasan kaupungkikonsernista 2017

Emoyhtiö
Emoyhtiöllä tai emoyrityksellä tarkoitetaan yhtiötä, joka käyttää määräysvaltaa muissa, tytäryhtiöiksi kutsutuissa, yhtiöissä. Emoyhtiön ja tytäryhtiön yhdessä muodostamaa taloudellista kokonaisuutta siis kutsutaan konserniksi. Määräysvalta syntyy yleensä siten, että emoyhtiöllä on yli puolet äänivallasta tytäryhtiössä. Tämä äänivalta voi syntyä esimerkiksi omistuksesta, mutta myös muutoin, esimerkiksi tytäryhtiön johdossa olevan emoyhtiön edustuksen myötä.

Konserni
Konserni on kahden tai useamman yrityksen muodostama taloudellinen kokonaisuus, jossa emoyrityksellä on yksin tai yhdessä muiden samaan konserniin kuuluvien yritysten kanssa määräysvalta yhdessä tai useassa muussa yrityksessä. Suuryritykset ovat tyypillisesti konserneja.

Tytäryhtiö
Tytäryhtiöksi kutsutaan yhtiötä, johon konsernin emoyhtiöllä on määräysvalta. Emoyhtiön ja tytäryhtiön yhdessä muodostamaa taloudellista kokonaisuutta siis kutsutaan konserniksi. Määräysvalta syntyy yleensä siten, että emoyhtiöllä on yli puolet äänivallasta tytäryhtiössä. Tämä äänivalta voi syntyä esimerkiksi omistuksesta, mutta myös muutoin, esimerkiksi tytäryhtiön johdossa olevan emoyhtiön edustuksen myötä (lisää Finlex.fi tai Visma.fi).