Olet täällä

Palvelut, joista käyttäjä voisi myös olla kiinnostunut

Penna

Painotettu opetus

Oppivelvolliset voivat hakeutua painotettuun opetukseen. Paikallinen opetuksen tarjonta riippuu siitä, miten peruskoulut ovat kunnan tai muun opetuksen järjestäjän päätösten mukaan painottaneet opetuksessaan tiettyjä oppiaineita. Painotettu opetus voi olla esimerkiksi kieliä, luonnontieteitä, musiikkia, kuvataiteita tai liikuntaa. Painotettuun opetukseen voi hakeutua niin, että se alkaa perusopetuksen 3. tai 7. luokalla. Painotetut kieliopinnot voidaan aloittaa jo ensimmäisellä luokalla. Painotettu opetus pidentää kouluviikkoa 1-2 tuntia.
Vaasassa painotettua opetusta järjestetään musiikkiluokkatoimintana, vieraskielisenä opetuksena (englanti) ja kielikylpytoimintana. Vaasan perusopetuksen strategiassa vuosille 2015-2020 laadukkaiden peruspalveluiden lisäksi painotetun opetuksen järjestämistä pidetään tärkeänä osana koulutoimea. Vaasan kaupungin musiikkiluokkatoiminta järjestetään Onkilahden yhtenäiskoulussa (luokat 1.-9.). Opetuksessa noudatetaan koulun yleistä opetussuunnitelmaa lukuun ottamatta musiikin opiskelua, jossa tavoitteet ja sisällöt ovat huomattavasti laajemmat kuin yleisopetuksessa. Suvilahden koulun laajamittaisen kaksikielisen opetuksen 1.-6. luokilla opiskellaan rinnakkain sekä suomen että englannin kielellä. Kaksikielisen opetuksen oppilailla englannin kielen osuus opetuksesta on 1.-2. vuosiluokalla noin 80% ja vähenee asteittain 40%:iin kuudenteen vuosiluokkaan siirryttäessä. Vuosiluokilla 7.-9. kaksikielistä opetusta annetaan Merenkurkun koulussa. Ruotsinkielinen kielikylpy alkaa 5-vuotiaana päiväkodissa ja jatkuu koko perusopetuksen ajan. Tavoitteena on tarjota suomenkielisille lapsille mahdollisuus hankkia vahva ruotsin kielen taito. Kielikylpyopetusta annetaan Keskuskoulussa, Länsimetsän koulussa (luokat 1.-6.) ja Merenkurkun koulussa (luokat 7.-9.).

Toimi näin

Painotettuun opiskeluun haetaan pääsykokeilla ja soveltuvuustestein.
Musiikkiluokalle on mahdollista päästä osallistumalla tammikuussa järjestettävään musiikkitestiin. Ensimmäiselle vuosiluokalle otetaan 22-23 oppilasta. Lisätietoja musiikkiluokkatoiminnasta antavat koulujen rehtorit. Kaksikielisen opetuksen linjalle pyrkiville, muualta kuin Vaasan englantilaisesta leikkikoulusta tuleville oppilaille järjestetään tarpeen vaatiessa englannin kielikoe. Myös suomen kielen osaamista voidaan testata. Lisäksi huomioidaan lapsen kyky selviytyä kaksikielisestä opetuksesta. Lisätietoja painotetusta opetuksesta saa ottamalla yhteyttä koulujen rehtoreihin. Henkilökunnan yhteystiedot löydät koulujen sivuilta.
Kaksikielisen opetuksen linjalle pyrkivillä oppilailla tulee olla joko päiväkodissa tai ulkomailla asuessa opittu englannin kielen perustaito. Linjalle pääsy edellyttää myös suomen kielen alkeiden hallintaa. Oppilaan kielitaitoa testataan. Englanninkielisen opetuksen linjalle pyrkivien oppilaiden tulee osata englannin kieltä. Oppilaan äidinkieli voi olla suomi, ruotsi tai joku muu kieli. Oppilaan kielitaitoa testataan. Ruotsinkielinen kielikylpy alkaa 5-vuotiaana päiväkodissa ja jatkuu koko perusopetuksen ajan. Päiväkotiryhmien ulkopuolelta ei ole mahdollisuutta ottaa oppilaita ensimmäisille luokille kouluun.

Verkkoasiointi

Vaasan Palautepalvelu
Yhteyshenkilö: